edellinen luku, Evankeliumi Luukkaan mukaan


Jeesus lähettää kaksitoista opetuslasta

1 Jeesus kutsui koolle kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille voiman ja vallan parantaa taudit ja karkottaa pahat henget. 2 Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita 3 ja sanoi heille: "Älkää ottako matkalle mukaanne mitään -- ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää eikä rahaa. Älkää ottako toista paitaakaan. 4 Ja mihin taloon majoituttekin, siellä asukaa ja sieltä taas lähtekää. 5 Jos teitä ei jossakin paikassa oteta vastaan, lähtekää siitä kaupungista ja pudistakaa pöly jaloistanne. Tämä on oleva todiste heitä vastaan."

6 Niin opetuslapset lähtivät matkaan. He kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla.

Herodes kysyy Jeesuksesta

7 Neljännesruhtinas Herodes sai kuulla kaikesta tästä eikä tiennyt mitä ajatella. Jotkut näet sanoivat, että Johannes oli noussut kuolleista, 8 jotkut arvelivat Elian ilmestyneen maan päälle, ja toisten mukaan joku entisajan profeetoista oli noussut ylös. 9 Herodes sanoi: "Johanneksen minä olen mestauttanut. Kuka sitten on tämä mies, josta minulle kerrotaan tuollaista?" Hän halusi nähdä Jeesuksen ja etsi tilaisuutta siihen.

Jeesus ruokkii viisituhatta miestä

10 Apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle, mitä kaikkea olivat tehneet. Jeesus otti heidät mukaansa ja lähti Betsaidan kaupungin lähistölle saadakseen olla siellä kaikessa rauhassa. 11 Ihmiset saivat kuitenkin tietää, missä hän oli, ja lähtivät hänen peräänsä. Jeesus antoi heidän tulla luokseen. Hän puhui heille Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki, jotka olivat avun tarpeessa.

12 Kun päivä alkoi kallistua iltaan, Jeesuksen kaksitoista opetuslasta tulivat hänen luokseen ja sanoivat: "Lähetä ihmiset pois, että he menisivät lähiseudun kyliin ja taloihin ja hankkisivat sieltä yösijan ja ruokaa. Tämä on aivan asumatonta seutua." 13 "Antakaa te heille syötävää", sanoi Jeesus. He vastasivat: "Ei meillä ole enempää kuin viisi leipää ja kaksi kalaa -- vai menemmekö ostamaan ruokaa koko tälle joukolle?" 14 Siellä näet oli noin viisituhatta miestä. Jeesus sanoi opetuslapsille: "Pankaa heidät istumaan aterialle viidenkymmenen hengen ryhmiin." 15 He tekivät niin ja järjestivät kaikki aterioimaan. 16 Sitten Jeesus otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui niistä kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen kansalle tarjottaviksi. 17 Kaikki söivät kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin kaksitoista korillista.

Pietari tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi, ja Jeesus ilmoittaa kärsimyksestään

18 Kerran, kun Jeesus oli vetäytynyt yksinäisyyteen rukoilemaan ja opetuslapset olivat hänen kanssaan, hän kysyi heiltä: "Kuka minä ihmisten mielestä olen?" 19 He vastasivat: "Toisten mielestä sinä olet Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, toiset taas sanovat, että joku entisajan profeetta on noussut kuolleista." 20 "Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne olen?" Pietari vastasi: "Sinä olet Kristus, Jumalan Voideltu." 21 Jeesus kielsi heitä ankarasti puhumasta tästä kenellekään 22 ja sanoi: "Ihmisen Pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet, ja hänet surmataan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista."

Jeesuksen seuraamisesta

23 Jeesus sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. 24 Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. 25 Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmioon? 26 Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä on Ihmisen Poika häpeävä, kun hän tulee kunniassaan, Isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa. 27 Totisesti: tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan."

Kristuksen kirkastuminen

28 Noin viikon kuluttua siitä, kun Jeesus oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. 29 Hänen rukoillessaan hänen kasvonsa muuttuivat ja hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. 30 Samassa siinä oli kaksi miestä, Mooses ja Elia, keskustelemassa hänen kanssaan. 31 He ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa ja puhuivat Jeesuksen poislähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa.

32 Pietari ja hänen kanssaan olevat opetuslapset olivat vaipuneet syvään uneen. Havahtuessaan he näkivät Jeesuksen kirkkaudessaan ja ne kaksi miestä, jotka olivat hänen kanssaan. 33 Kun nämä olivat lähtemässä Jeesuksen luota, Pietari sanoi: "Opettaja, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle." Mutta hän ei tiennyt mitä sanoi.

34 Pietarin puhuessa tuli pilvi ja peitti paikan varjoonsa. Opetuslapset pelästyivät, kun näkivät miesten peittyneen pilveen. 35 Pilvestä kuului ääni: "Tämä on minun Poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä!" 36 Äänen vaiettua opetuslapset näkivät Jeesuksen olevan yksin. He pysyivät vaiti kaikesta kokemastaan eivätkä vielä silloin kertoneet siitä kenellekään.

Jeesus karkottaa pojasta pahan hengen

37 Kun he seuraavana päivänä tulivat alas vuorelta, oli Jeesusta vastassa suuri ihmisjoukko. 38 Muuan mies huusi väkijoukon keskeltä: "Opettaja, minä pyydän sinua: tule katsomaan poikaani, ainoaa lastani! 39 Paha henki käy vähän väliä häneen kiinni. Hän alkaa yhtäkkiä huutaa, ja henki kouristaa häntä niin että vaahto valuu suusta. Kun henki lopulta jättää hänet, hän on aivan näännyksissä. 40 Pyysin opetuslapsiasi karkottamaan sen, mutta eivät he pystyneet." 41 Silloin Jeesus sanoi: "Voi tätä epäuskoista ja kieroutunutta sukupolvea! Kuinka kauan minun vielä on oltava teidän keskuudessanne ja kestettävä teitä? Tuo poikasi tänne." 42 Vielä pojan tullessakin henki paiskasi hänet maahan ja kouristi häntä. Mutta Jeesus käski ankarin sanoin saastaista henkeä poistumaan, paransi pojan ja antoi hänet isälle takaisin. 43 Kaikki olivat hämmästyksen vallassa, kun näkivät Jumalan voiman ja suuruuden.

Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan

Kun kaikki hämmästelivät Jeesuksen tekoja, hän sanoi opetuslapsilleen: 44 "Painakaa mieleenne, mitä teille sanon: Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin." 45 Opetuslapset eivät ymmärtäneet, mitä hän näillä sanoillaan tarkoitti. Se jäi heiltä salaan, niin että he eivät käsittäneet hänen puhettaan eivätkä rohjenneet kysyä häneltä sen merkitystä.

Kuka on suurin?

46 Opetuslasten kesken syntyi kiistaa siitä, kuka heistä oli suurin. 47 Jeesus tiesi, mikä ajatus heillä oli mielessään. Hän nosti viereensä lapsen 48 ja sanoi heille: "Joka minun nimessäni ottaa luokseen tämän lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ottaa sen, joka on minut lähettänyt. Se teistä, joka on kaikkein pienin, on todella suuri."

Vieras henkienmanaaja

49 Johannes sanoi silloin: "Opettaja, me näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei seuraa sinua meidän joukossamme." 50 Mutta Jeesus vastasi: "Älkää estäkö. Joka ei ole teitä vastaan, on teidän puolellanne."

Jeesus matkalla kohti Jerusalemia 9:51--19:27

Samarialaiset torjuvat Jeesuksen

51 Kun Jeesuksen taivaaseenottamisen aika oli lähenemässä, hän suuntasi kulkunsa Jerusalemia kohti. 52 Edellään hän lähetti sananviejiä. Nämä lähtivät matkaan ja menivät erääseen Samarian kylään valmistelemaan Jeesuksen tuloa. 53 Kyläläiset kuitenkin kieltäytyivät ottamasta Jeesusta vastaan, koska hän oli matkalla Jerusalemiin. 54 [i] Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes kuulivat tästä, he sanoivat: "Herra, tahdotko, että käskemme tulen iskeä taivaasta ja tuhota heidät [niin kuin Eliakin teki]?"* 55 [i] Mutta Jeesus kääntyi ja nuhteli opetuslapsia [ja sanoi: "Te ette tiedä, minkä hengen omat te olette. 56 Ihmisen Poika ei tullut ihmisten sieluja kadottamaan vaan pelastamaan."].* 56 Yhdessä he jatkoivat matkaa toiseen kylään.

Seuraa minua!

57 Kun he tekivät taivalta, muuan mies sanoi Jeesukselle: "Minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin." 58 Jeesus sanoi hänelle: "Ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi."

59 Eräälle toiselle Jeesus sanoi: "Seuraa minua!" Tämä vastasi: "Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni." 60 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Anna kuolleiden haudata kuolleensa. Lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa."

61 Vielä eräs toinen sanoi: "Herra, minä seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä hyvästelemässä kotiväkeni." 62 Hänelle Jeesus vastasi: "Joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan."


seuraava luku
9:1
Matt. 10:1-15; Mark. 6:7-13, Mark. 3:13-19; Luuk. 6:12-16
9:2
Matt. 10:1-15; Mark. 6:7-13, Mark. 3:13-19; Luuk. 6:12-16
9:3
Matt. 10:1-15; Mark. 6:7-13, Luuk. 10:4, 22:35
9:4
Matt. 10:1-15; Mark. 6:7-13
9:5
Matt. 10:1-15; Mark. 6:7-13, Luuk. 10:10,11; Ap. t. 13:51, 18:6
9:6
Matt. 10:1-15; Mark. 6:7-13, Luuk. 3:18
9:7
Matt. 14:1,2; Mark. 6:14-16
9:8
Matt. 14:1,2; Mark. 6:14-16
9:9
Matt. 14:1,2; Mark. 6:14-16, Luuk. 23:8
9:10
Matt. 14:13-21; Mark. 6:20-44; Joh. 6:1-15
9:11
Matt. 14:13-21; Mark. 6:20-44; Joh. 6:1-15
9:12
Matt. 14:13-21; Mark. 6:20-44; Joh. 6:1-15
9:13
Matt. 14:13-21; Mark. 6:20-44; Joh. 6:1-15
9:14
Matt. 14:13-21; Mark. 6:20-44; Joh. 6:1-15
9:15
Matt. 14:13-21; Mark. 6:20-44; Joh. 6:1-15
9:16
Matt. 14:13-21; Mark. 6:20-44; Joh. 6:1-15
9:17
Matt. 14:13-21; Mark. 6:20-44; Joh. 6:1-15, 2. Kun. 4:42-44
9:18
Matt. 16:13-23; Mark. 8:27-33, Luuk. 3:21
9:19
Matt. 16:13-23; Mark. 8:27-33, Luuk. 9:7,8
9:20
Matt. 16:13-23; Mark. 8:27-33, Joh. 6:69
9:21
Matt. 16:13-23; Mark. 8:27-33
9:22
Matt. 16:13-23; Mark. 8:27-33, Luuk. 9:44, 13:33, 18:31-33
9:23
Matt. 16:24-28; Mark. 8:34-9:1, Matt. 10:38,39, Luuk. 14:27
9:24
Matt. 16:24-28; Mark. 8:34-9:1, Matt. 10:38,39, Matt. 10:39
9:25
Matt. 16:24-28; Mark. 8:34-9:1
9:26
Matt. 16:24-28; Mark. 8:34-9:1, Matt. 10:33+ | Sak. 14:5
9:27
Matt. 16:24-28; Mark. 8:34-9:1, Luuk. 4:43
9:28
Matt. 17:1-8; Mark. 9:2-8, Mark. 5:37+ | Luuk. 3:21
9:29
Matt. 17:1-8; Mark. 9:2-8
9:30
Matt. 17:1-8; Mark. 9:2-8
9:31
Matt. 17:1-8; Mark. 9:2-8, Luuk. 9:51
9:32
Matt. 17:1-8; Mark. 9:2-8, 2. Piet. 1:16
9:33
Matt. 17:1-8; Mark. 9:2-8
9:34
Matt. 17:1-8; Mark. 9:2-8
9:35
Matt. 17:1-8; Mark. 9:2-8, Mark. 1:11
9:36
Matt. 17:1-8; Mark. 9:2-8
9:37
Matt. 17:14-20; Mark. 9:14-29
9:38
Matt. 17:14-20; Mark. 9:14-29
9:39
Matt. 17:14-20; Mark. 9:14-29
9:40
Matt. 17:14-20; Mark. 9:14-29
9:41
Matt. 17:14-20; Mark. 9:14-29, 5. Moos. 32:5
9:42
Matt. 17:14-20; Mark. 9:14-29, Luuk. 7:15
9:43
Matt. 17:14-20; Mark. 9:14-29, Matt. 17:22,23; Mark. 9:30-32
9:44
Matt. 17:22,23; Mark. 9:30-32, Luuk. 9:22, 18:31-33
9:45
Matt. 17:22,23; Mark. 9:30-32, Luuk. 2:50, 18:34, 24:25
9:46
Matt. 18:1-5; Mark. 9:33-37, Luuk. 22:24
9:47
Matt. 18:1-5; Mark. 9:33-37
9:48
Matt. 18:1-5; Mark. 9:33-37
9:49
Mark. 9:38-41
9:50
Mark. 9:38-41, Matt. 12:30; Luuk. 11:23
9:51
Luuk. 13:22, 13:33, 17:11, 19:28
9:54
2. Kun. 1:10,12
9:57
Matt. 8:18-22
9:58
Matt. 8:18-22
9:59
Matt. 8:18-22
9:60
Matt. 8:18-22, Luuk. 4:43
9:61
Matt. 8:18-22
9:62
Matt. 8:18-22, 1. Kun. 19:19-21 | Luuk. 17:32

9:54
Eräät käsikirjoitukset täydentävät tekstiä. Vrt. 2. Kun. 1:10.
9:55
Ks. selitystä 9:54.