edellinen luku, Evankeliumi Markuksen mukaan


Jeesus vaeltaa Galileassa ja lähiseuduilla 6:1--8:26

Jeesus käy kotikaupungissaan

1 Jeesus lähti sieltä ja tuli kotikaupunkiinsa, ja opetuslapset olivat hänen kanssaan. 2 Kun tuli sapatti, hän ryhtyi opettamaan synagogassa, ja häntä kuunnellessaan monet kyselivät hämmästyneinä: "Mistä hän on saanut tämän kaiken? Mikä on tämä viisaus, joka hänelle on annettu? Mitä ovat nuo voimateot, jotka tapahtuvat hänen kättensä kautta? 3 Eikö tämä ole se rakennusmies, Marian poika, Jaakobin, Joosefin, Juudaksen ja Simonin veli? Täällä hänen sisarensakin asuvat, meidän keskuudessamme." Näin he torjuivat hänet.

4 Jeesus sanoi heille: "Missään ei profeetta ole niin väheksytty kuin kotikaupungissaan, sukulaistensa parissa ja omassa kodissaan." 5 Niinpä hän ei voinut tehdä siellä yhtään voimatekoa; vain muutamia sairaita hän paransi panemalla kätensä heidän päälleen. 6 Ihmisten epäusko hämmästytti häntä. Hän kulki sitten kylästä kylään ja opetti.

Opetuslasten lähettäminen

7 Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen lähettääkseen heidät matkaan. Heidän tuli lähteä kaksittain, ja hän antoi heille vallan ajaa ihmisistä saastaisia henkiä. 8 Hän kielsi heitä ottamasta mukaan muuta kuin sauvan: ei leipää, ei laukkua eikä rahaa vyöhön. 9 Sandaalit he saivat ottaa, mutta eivät pukea ylleen kahta paitaa. 10 Ja hän sanoi heille: "Mihin taloon majoituttekin, jääkää asumaan sinne lähtöönne saakka. 11 Jos teitä jossakin paikassa ei oteta vastaan eikä kuunnella, lähtekää sieltä ja pudistakaa pöly jaloistanne. Tämä on oleva todiste heitä vastaan."

12 Niin opetuslapset lähtivät matkaan ja julistivat, että kaikkien tuli kääntyä. 13 He karkottivat monta pahaa henkeä sekä voitelivat öljyllä sairaita ja paransivat heidät.

Johannes Kastajan mestaus

14 [i] Kuningas Herodeskin* kuuli Jeesuksesta, sillä hänen nimensä tunnettiin jo laajalti. Ihmiset sanoivat: "Johannes Kastaja on herännyt kuolleista, siksi hänessä vaikuttavat nuo voimat." 15 Toiset sanoivat, että hän oli Elia, toiset, että hän oli profeetta, sellainen kuin profeetat olivat olleet. 16 Kun Herodes kuuli Jeesuksesta, hän sanoi: "Johannes, se mies, jonka minä mestautin, on herännyt kuolleista."

17 Herodes oli näet pidättänyt Johanneksen, pannut hänet kahleisiin ja teljennyt vankilaan. Tämän hän oli tehnyt veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan tähden. Hän oli nainut Herodiaan, 18 mutta Johannes oli sanonut hänelle: "Sinun ei ole lupa elää veljesi vaimon kanssa." 19 Herodias ei sietänyt Johannesta ja olisi halunnut tappaa hänet, mutta ei voinut, 20 koska Herodes pelkäsi Johannesta. Herodes tiesi hänet hurskaaksi ja pyhäksi mieheksi ja suojeli häntä. Hän kuunteli Johannesta mielellään, vaikka tämän puheet usein jäivätkin vaivaamaan häntä.

21 Sopiva tilaisuus Herodiaalle tarjoutui, kun Herodes syntymäpäivänään järjesti pidot hoviherroilleen ja sotaväen päälliköille sekä Galilean johtomiehille. 22 Herodiaan tytär tuli silloin sisään ja tanssi, ja Herodes ja hänen pöytävieraansa olivat ihastuksissaan. Kuningas sanoi tytölle: "Pyydä minulta mitä vain tahdot, niin minä annan sen sinulle." 23 Ja hän lupasi ja vannoi: "Mitä ikinä minulta pyydät, sen minä sinulle annan, vaikka puolet valtakuntaani." 24 Tyttö meni ulos ja kysyi äidiltään: "Mitä minä pyytäisin?" Äiti vastasi: "Pyydä Johannes Kastajan päätä." 25 Tyttö kiiruhti heti takaisin kuninkaan luo ja sanoi: "Tahdon, että annat minulle nyt heti vadilla Johannes Kastajan pään."

26 Kuningas tuli pahoille mielin, mutta koska hän oli vieraittensa kuullen vannonut valan, hän ei voinut vastata kieltävästi. 27 Hän antoi heti pyövelille käskyn, että tämän oli tuotava Johanneksen pää. Pyöveli meni vankilaan ja mestasi siellä Johanneksen. 28 Sitten hän toi pään vadilla ja antoi sen tytölle, ja tyttö antoi pään äidilleen.

29 Kun Johanneksen opetuslapset kuulivat tästä, he tulivat hakemaan ruumiin ja veivät sen hautaan.

Jeesus ruokkii viisituhatta miestä

30 Apostolit kokoontuivat taas Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle, mitä kaikkea olivat tehneet ja mitä opettaneet. 31 Hän sanoi heille: "Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää." Ihmisiä näet tuli ja meni koko ajan, eivätkä opetuslapset ehtineet edes syödä. 32 Niin he lähtivät veneellä mennäkseen autiolle seudulle yksinäisyyteen. 33 Mutta heidän lähtönsä huomattiin, ja monet tunsivat heidät. Ihmisiä tuli juoksujalkaa kaikista kaupungeista, ja väkijoukko ehti maitse perille ennen heitä.

34 Kun Jeesus veneestä noustessaan näki kaikki nämä ihmiset, hänen tuli heitä sääli, sillä he olivat kuin lammaslauma paimenta vailla. Hän alkoi opettaa ja puhui heille pitkään. 35 Kun päivä oli jo illassa, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat: "Tämä on asumatonta seutua, ja on jo myöhä. 36 Lähetä heidät pois, että he menisivät lähiseudun taloihin ja kyliin ostamaan itselleen syötävää." 37 "Antakaa te heille syötävää", vastasi Jeesus. He sanoivat hänelle: "Pitäisikö meidän mennä ostamaan kahdellasadalla denaarilla leipiä ja antaa ne heille syötäväksi?" 38 Jeesus kysyi: "Montako leipää teillä on? Käykää katsomassa." He tekivät niin ja ilmoittivat: "Viisi, ja kaksi kalaa."

39 Jeesus käski heidän sijoittaa kaikki ruokakunnittain aterioimaan vihreälle nurmelle. 40 Ihmiset asettuivat istumaan sadan ja viidenkymmenen hengen ryhmiin. 41 Sitten hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen, ja nämä jakoivat ne kansalle. Samoin hän jakoi kaikkien kesken ne kaksi kalaa. 42 Kaikki söivät kyllikseen. 43 Leiväntähteitä kerättiin kaksitoista täyttä korillista, ja kalaakin jäi. 44 Aterioimassa oli ollut viisituhatta miestä.

Jeesus kävelee veden päällä

45 Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä edeltäkäsin vastarannalle Betsaidaan sillä aikaa kun hän lähettäisi väen pois. 46 Jätettyään hyvästit hän meni vuorelle rukoilemaan.

47 Illan tullessa vene oli keskellä järveä ja Jeesus yksin maissa. 48 [i] Hän näki, että opetuslapsilla oli täysi työ soutaa vastatuuleen. Neljännen yövartion* vaiheilla hän tuli vettä pitkin kävellen heitä kohti ja aikoi mennä heidän ohitseen. 49 Kun he näkivät hänen kävelevän vettä pitkin, he luulivat häntä aaveeksi ja rupesivat huutamaan. 50 Kaikki he näkivät hänet ja säikähtivät. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille: "Pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö."

51 Hän nousi veneeseen heidän luokseen, ja tuuli tyyntyi. Opetuslapset olivat hämmästyksestä suunniltaan. 52 Sekään, mitä leiville tapahtui, ei ollut avannut heidän silmiään. Niin paatuneet heidän sydämensä olivat.

Sairaat parantuvat

53 Päästyään järven yli he tulivat rantaan Gennesaretissa. 54 Heidän noustessaan veneestä ihmiset huomasivat, kuka oli tullut, 55 ja lähtivät kiireesti viemään sanaa joka puolelle. Sairaita alettiin kantaa vuoteillaan sinne, missä Jeesuksen kuultiin olevan. 56 Ja minne hän vain meni, kylään, kaupunkiin tai maaseudun taloon, aina ihmiset toivat sairaita aukioille ja pyysivät, että nämä saisivat edes koskettaa hänen viittansa tupsua. Ja kaikki, jotka koskettivat häntä, paranivat.


seuraava luku
6:1
Matt. 13:53-58; Luuk. 4:16-30
6:2
Matt. 13:53-58; Luuk. 4:16-30, Mark. 1:21,22
6:3
Matt. 13:53-58; Luuk. 4:16-30, Mark. 3:31; Joh. 6:42 | Matt. 11:6
6:4
Matt. 13:53-58; Luuk. 4:16-30, Jer. 11:21, 12:6; Joh. 4:44
6:5
Matt. 13:53-58; Luuk. 4:16-30, Mark. 5:34+ | Mark. 5:23
6:6
Matt. 13:53-58; Luuk. 4:16-30
6:7
Matt. 10:1,5-15; Luuk. 9:1-6, Mark. 3:15
6:8
Matt. 10:1,5-15; Luuk. 9:1-6, Luuk. 10:4
6:9
Matt. 10:1,5-15; Luuk. 9:1-6, Luuk. 3:11
6:10
Matt. 10:1,5-15; Luuk. 9:1-6, Ap. t. 16:15
6:11
Matt. 10:1,5-15; Luuk. 9:1-6, Matt. 10:14
6:12
Matt. 10:1,5-15; Luuk. 9:1-6, Matt. 3:2
6:13
Matt. 10:1,5-15; Luuk. 9:1-6, Jaak. 5:14,15
6:14
Matt. 14:1-12; Luuk. 9:7-9, Mark. 8:28
6:15
Matt. 14:1-12; Luuk. 9:7-9, Matt. 16:14; Luuk. 9:19 | Luuk. 7:16, 24:19; Joh. 4:19, 9:17
6:16
Matt. 14:1-12; Luuk. 9:7-9
6:17
Matt. 14:1-12; Luuk. 9:7-9, Luuk. 3:19,20
6:18
Matt. 14:1-12; Luuk. 9:7-9, 3. Moos. 18:16, 20:21
6:19
Matt. 14:1-12; Luuk. 9:7-9
6:20
Matt. 14:1-12; Luuk. 9:7-9, Mark. 11:32
6:21
Matt. 14:1-12; Luuk. 9:7-9
6:22
Matt. 14:1-12; Luuk. 9:7-9
6:23
Matt. 14:1-12; Luuk. 9:7-9, Est. 5:3,6, 7:2
6:24
Matt. 14:1-12; Luuk. 9:7-9
6:25
Matt. 14:1-12; Luuk. 9:7-9
6:26
Matt. 14:1-12; Luuk. 9:7-9
6:27
Matt. 14:1-12; Luuk. 9:7-9
6:28
Matt. 14:1-12; Luuk. 9:7-9
6:29
Matt. 14:1-12; Luuk. 9:7-9
6:30
Matt. 14:13-21; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-15, Luuk. 10:17
6:31
Matt. 14:13-21; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-15, Mark. 3:20
6:32
Matt. 14:13-21; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-15
6:33
Matt. 14:13-21; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-15
6:34
Matt. 14:13-21; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-15, Matt. 9:36
6:35
Matt. 14:13-21; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-15
6:36
Matt. 14:13-21; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-15
6:37
Matt. 14:13-21; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-15, 2. Kun. 4:42-44
6:38
Matt. 14:13-21; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-15
6:39
Matt. 14:13-21; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-15
6:40
Matt. 14:13-21; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-15
6:41
Matt. 14:13-21; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-15, Mark. 8:6, 14:22; Luuk. 24:30; Ap. t. 27:35; 1. Kor. 11:24
6:42
Matt. 14:13-21; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-15
6:43
Matt. 14:13-21; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-15
6:44
Matt. 14:13-21; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-15
6:45
Matt. 14:22-33; Joh. 6:16-21
6:46
Matt. 14:22-33; Joh. 6:16-21, Mark. 1:35
6:47
Matt. 14:22-33; Joh. 6:16-21
6:48
Matt. 14:22-33; Joh. 6:16-21
6:49
Matt. 14:22-33; Joh. 6:16-21, Luuk. 24:37
6:50
Matt. 14:22-33; Joh. 6:16-21
6:51
Matt. 14:22-33; Joh. 6:16-21, Mark. 4:39
6:52
Matt. 14:22-33; Joh. 6:16-21, Mark. 8:17
6:53
Matt. 14:34-36
6:54
Matt. 14:34-36
6:55
Matt. 14:34-36, Mark. 2:3,4
6:56
Matt. 14:34-36, 4. Moos. 15:37-41; 5. Moos. 22:12 | Mark. 5:27

6:14
Ks. selitystä Matt. 14:1.
6:48
Ks. selitystä Matt. 14:25.