edellinen luku, Evankeliumi Luukkaan mukaan


Sapatin herra

1 Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä, hiersivät niitä käsissään ja söivät. 2 Muutamat fariseukset sanoivat: "Miksi teette sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?" 3 Jeesus vastasi: "Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä? 4 Hän meni Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleen, vaikka niiden syöminen on sallittua ainoastaan papeille." 5 Ja Jeesus sanoi vielä: "Ihmisen Poika on sapatin herra."

Saako sapattina parantaa?

6 Eräänä toisena sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti. Siellä oli mies, jonka oikea käsi oli surkastunut. 7 Lainopettajat ja fariseukset pitivät silmällä, parantaisiko Jeesus sapattina, sillä he etsivät tilaisuutta nostaakseen syytteen häntä vastaan. 8 Mutta Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä. Hän sanoi miehelle, jonka käsi oli surkastunut: "Nouse ja tule tänne eteen." Mies nousi paikaltaan ja astui esiin. 9 Jeesus sanoi: "Vastatkaa minulle: kumpi on sapattina luvallista, tehdä hyvää vai tehdä pahaa, pelastaa ihmishenki vai tuhota ihminen?" 10 Hän katsoi heitä kaikkia ja sanoi miehelle: "Ojenna kätesi." Mies teki niin, ja hänen kätensä tuli ennalleen. 11 Tämä sai lainopettajat ja fariseukset mielettömän raivon valtaan, ja he rupesivat suunnittelemaan, mitä tekisivät Jeesukselle.

Kaksitoista apostolia

12 Samoihin aikoihin Jeesus meni vuorelle rukoilemaan ja vietti siellä koko yön rukoillen Jumalaa. 13 Päivän koittaessa hän kutsui luokseen opetuslapsensa ja valitsi heistä kaksitoista, jotka nimesi apostoleiksi. 14 [i] Nämä olivat Simon, jolle hän antoi myös nimen Pietari*, tämän veli Andreas, Jaakob ja Johannes, Filippus, Bartolomeus, 15 Matteus, Tuomas ja Jaakob Alfeuksen poika, Simon, jota kutsuttiin Kiivailijaksi, 16 Juudas Jaakobin poika ja Juudas Iskariot, josta tuli kavaltaja.

Jeesus parantaa sairaita

17 Jeesus laskeutui vuorelta yhdessä heidän kanssaan ja pysähtyi tasaiselle paikalle. Siellä oli suuri joukko hänen opetuslapsiaan ja paljon kansaa kaikkialta Juudeasta, Jerusalemista ja rannikolta Tyroksen ja Sidonin seudulta. 18 Kaikki he olivat tulleet kuulemaan Jeesusta ja hakemaan parannusta tauteihinsa. Myös saastaisten henkien vaivaamat tulivat terveiksi. 19 Jokainen yritti väentungoksessa päästä koskettamaan häntä, sillä hänestä lähti voimaa, joka paransi kaikki.

Autuaaksijulistus

20 Jeesus katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi:

"Autuaita olette te köyhät,
sillä teidän on Jumalan valtakunta.
21 Autuaita te, jotka nyt olette nälissänne: teidät ravitaan. Autuaita te, jotka nyt itkette: te saatte nauraa.

22 "Autuaita olette te, kun teitä Ihmisen Pojan tähden vihataan ja herjataan, kun ihmiset erottavat teidät keskuudestaan ja inhoavat teidän nimeännekin. 23 Iloitkaa silloin, hyppikää riemusta, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Samoinhan tekivät heidän isänsä profeetoille.

Voi teitä, rikkaat!

24 -- Mutta te rikkaat -- voi teitä!
Te olette jo onnenne saaneet.
25 Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset! Te näette vielä nälkää. Voi teitä, jotka nyt nauratte! Te saatte surra ja itkeä.

26 "Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Samoinhan tekivät heidän isänsä väärille profeetoille.

Rakastakaa vihamiehiänne

27 "Mutta teille, jotka minua kuulette, minä sanon: Rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. 28 Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. 29 Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta viitan, anna hänen ottaa paitasikin. 30 Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinulta jotakin vie.

31 "Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. 32 Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin rakastavat niitä, joilta itse saavat rakkautta. 33 Jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin tekevät niin. 34 Ja jos te lainaatte niille, joiden uskotte maksavan takaisin, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin lainaavat toisilleen, kun tietävät saavansa takaisin saman verran. 35 Ei, rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka ette uskoisikaan saavanne takaisin. Silloin teidän palkkanne on suuri ja te olette Korkeimman lapsia, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.

36 "Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa.

Älkää tuomitko

37 "Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syyllisiksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. 38 Antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen, annetaan teidän syliinne. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan."

39 Hän puhui heille vielä vertauksin:

"Miten sokea voisi taluttaa sokeaa? Molemmathan siinä putoavat kuoppaan. 40 Ei oppilas ole opettajaansa etevämpi, mutta kyllin oppia saatuaan jokainen on opettajansa veroinen.

41 "Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? 42 Kuinka voit sanoa veljellesi: 'Annapa, veli, kun otan roskan silmästäsi'? Ethän sinä näe edes hirttä omassa silmässäsi. Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä.

Puu ja hedelmät

43 "Yksikään hyvä puu ei tee kelvotonta hedelmää eikä yksikään kelvoton puu hyvää hedelmää. 44 Hedelmästään jokainen puu tunnetaan. Eihän orjantappuroista koota viikunoita eikä piikkipensaasta poimita rypäleitä. 45 Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvää, paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu.

Kaksi rakentajaa

46 "Miksi te sanotte minulle: 'Herra, Herra', mutta ette tee mitä minä sanon? 47 Minä kerron teille, millainen on se, joka tulee minun luokseni, kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. 48 Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten vedet tulvivat ja syöksyivät taloa vasten, ne eivät saaneet sitä horjumaan, koska se oli hyvin rakennettu. 49 Se taas, joka kuulee mutta ei tee, on kuin mies, joka rakensi talon maan pinnalle, ilman perustusta. Kun tulvavedet syöksyivät taloa vasten, se sortui heti maan tasalle."


seuraava luku
6:1
Matt. 12:1-8; Mark. 2:23-28, 5. Moos. 23:26
6:2
Matt. 12:1-8; Mark. 2:23-28, 2. Moos. 20:8-10
6:3
Matt. 12:1-8; Mark. 2:23-28, 1. Sam. 21:4-7
6:4
Matt. 12:1-8; Mark. 2:23-28, 1. Sam. 21:4-7, 3. Moos. 24:5-9
6:5
Matt. 12:1-8; Mark. 2:23-28
6:6
Matt. 12:9-14; Mark. 3:1-6
6:7
Matt. 12:9-14; Mark. 3:1-6, Luuk. 14:1
6:8
Matt. 12:9-14; Mark. 3:1-6, Luuk. 5:22, 9:47
6:9
Matt. 12:9-14; Mark. 3:1-6, Luuk. 5:23
6:10
Matt. 12:9-14; Mark. 3:1-6
6:11
Matt. 12:9-14; Mark. 3:1-6, Joh. 5:16
6:12
Matt. 10:1-4; Mark. 3:13-19, Luuk. 3:21
6:13
Matt. 10:1-4; Mark. 3:13-19, Ap. t. 1:13
6:14
Matt. 10:1-4; Mark. 3:13-19, Ap. t. 1:13, Joh. 1:40-44
6:15
Matt. 10:1-4; Mark. 3:13-19, Ap. t. 1:13
6:16
Matt. 10:1-4; Mark. 3:13-19, Ap. t. 1:13
6:17
Matt. 12:15-21; Mark. 3:7-12, Matt. 4:25
6:18
Matt. 12:15-21; Mark. 3:7-12
6:19
Matt. 12:15-21; Mark. 3:7-12, Luuk. 8:46
6:20
Matt. 5:1-12, Ps. 40:18; Jaak. 2:5
6:21
Matt. 5:1-12, Jes. 55:1,2; Jer. 31:25 | Ps. 126:5,6; Joh. 16:20
6:22
Matt. 5:1-12, Jes. 66:5; Joh. 15:19; 1. Piet. 4:14
6:23
Matt. 5:1-12, Matt. 5:12
6:24
Jes. 5:8,9; Luuk. 16:25; Jaak. 5:1
6:25
Jes. 65:13,14
6:26
1. Kun. 22:8; Jaak. 4:4
6:27
Matt. 5:38-48, Matt. 5:44
6:28
Matt. 5:38-48, Matt. 5:44
6:29
Matt. 5:38-48, Matt. 5:39
6:30
Matt. 5:38-48, 5. Moos. 15:7,8; Sananl. 3:27; 1. Joh. 3:17 | 1. Kor. 6:7
6:31
Matt. 5:38-48, Matt. 7:12
6:32
Matt. 5:38-48
6:33
Matt. 5:38-48
6:34
Matt. 5:38-48, Sir. 29:1,2
6:35
Matt. 5:38-48, Ps. 37:26
6:36
Matt. 5:38-48, Ps. 103:8,13
6:37
Matt. 7:1-5, Matt. 7:1+ | Matt. 6:14,15; Mark. 11:25; Jaak. 2:13
6:38
Matt. 7:1-5, Sananl. 19:7 | Mark. 4:24; Gal. 6:7; Ilm. 18:6
6:39
Matt. 7:1-5, Matt. 15:14
6:40
Matt. 7:1-5, Matt. 10:24
6:41
Matt. 7:1-5
6:42
Matt. 7:1-5
6:43
Matt. 7:15-20, 12:33
6:44
Matt. 7:15-20, 12:33
6:45
Matt. 7:15-20, 12:33
6:46
Matt. 7:24-27, Hoos. 8:2; Matt. 7:21, 25:11
6:47
Matt. 7:24-27, Room. 2:13; Jaak. 1:22
6:48
Matt. 7:24-27
6:49
Matt. 7:24-27

6:14
Ks. selitystä Matt. 16:18.