edellinen luku, Viides Mooseksen kirja


Jumalan lain määräykset ja säädökset 12--26

1 "Nämä ovat ne määräykset ja säädökset, joita teidän tulee koko elinaikanne tarkoin noudattaa. Niiden mukaan teidän tulee elää siinä maassa, jonka Herra, teidän isienne Jumala, antaa teille.

Oikea jumalanpalveluspaikka

2 "Hävittäkää korkeilta vuorilta, kukkuloilta ja lehtevien puiden alta perin pohjin kaikki ne paikat, joissa teidän tuhoamanne kansat ovat palvoneet jumaliaan. 3 Repikää maahan niiden alttarit, murskatkaa kivipatsaat, polttakaa asera-paalut, lyökää palasiksi kaikki jumalien kuvat. Tuhotkaa noiden kansojen jumalat, niin että niiden nimetkin unohtuvat.

4 "Älkää palvelko Herraa samalla tavoin kuin nuo kansat palvovat omia jumaliaan, 5 vaan palvelkaa häntä siinä ainoassa paikassa, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee heimojenne alueelta nimensä asuinsijaksi. Menkää sinne 6 ja viekää sinne polttouhrinne ja teurasuhrinne, kymmenyksenne ja uhrilahjanne, lupausuhrinne ja vapaaehtoiset lahjanne sekä nautojenne, lampaidenne ja vuohienne esikoiset. 7 Siellä teidän tulee Herran, Jumalanne, edessä syödä ja iloita perheenne kanssa työnne tuloksista, joilla hän on teitä siunannut.

8 "Älkää silloin tehkö, kuten me nyt teemme, sillä täällä jokainen menettelee niin kuin oikeaksi katsoo. 9 Te ette ole vielä päässeet rauhassa asumaan siihen perintömaahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille. 10 Vasta sitten kun olette menneet Jordanin yli ja asettuneet maahan, jonka Herra antaa teille perintöosaksi, hän sallii teidän päästä rauhaan ympärillänne olevista vihollisista, ja te saatte asua turvassa. 11 Silloin teidän tulee viedä siihen paikkaan, jonka Herra, Jumalanne, valitsee nimensä asuinsijaksi, ne uhrit, joista olen antanut teille ohjeet: polttouhrinne ja teurasuhrinne, kymmenyksenne ja uhrilahjanne sekä kaikki, minkä valitsette Herralle tuotavaksi lupausuhriksi. 12 Iloitkaa kaikki Herran, Jumalanne, edessä, sekä te että teidän poikanne ja tyttärenne, orjanne ja orjattarenne, samoin leeviläiset, jotka asuvat kaupungeissanne; heillähän ei ole teidän keskuudessanne omaa perintömaata.

13 "Varokaa uhraamasta polttouhreja missään itse valitsemassanne paikassa. 14 Niitä saatte uhrata vain yhdessä ainoassa paikassa, siinä, jonka Herra valitsee jonkin teidän heimonne alueelta. Siellä teidän on tehtävä kaikki se, mistä olen antanut teille määräykset.

15 "Omilla asuinsijoillanne voitte teurastaa eläimiänne mielin määrin ja syödä lihaa niin paljon, kuin Herra, teidän Jumalanne, teille hyvyydessään suo. Lihaa saavat syödä niin epäpuhtaat kuin puhtaatkin, aivan kuin söisitte gasellin tai peuran lihaa. 16 Ainoastaan verta ette saa syödä; se teidän on vuodatettava maahan kuin vesi.

17 "Omilla asuinsijoillanne ette sitä vastoin saa syödä viljanne, viininne ettekä öljynne kymmenyksiä, ette myöskään nautojenne, lampaidenne ettekä vuohienne esikoisia, ette mitään Herralle lupaamistanne uhreista, vapaaehtoisista lahjoista ettekä uhrilahjoista. 18 Teidän itsenne samoin kuin poikienne ja tyttärienne, orjienne ja orjattarienne sekä kaupungeissanne asuvien leeviläisten tulee syödä ne Herran, teidän Jumalanne, edessä siinä paikassa, jonka hän valitsee, ja siellä teidän tulee iloita kaikesta, mitä työnne on tuottanut. 19 Pitäkää huoli siitä, ettette milloinkaan, niin kauan kuin elätte maan päällä, jätä leeviläistä osattomaksi.

20 "Herra, teidän Jumalanne, tekee teidän alueenne suureksi, kuten hän on luvannut. Kun mielenne tekee syödä lihaa, te saatte syödä sitä niin paljon ja niin usein kuin haluatte, 21 vaikka asuisitte kaukana siitä paikasta, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee nimensä asuinsijaksi. Teillä on lupa minun ohjeideni mukaan teurastaa nautojanne, lampaitanne ja vuohianne, joita Herra teille antaa, ja syödä niitä omilla asuinsijoillanne mielin määrin. 22 Saatte syödä niitä, niin kuin syötte gasellia tai peuraa, joita saavat syödä niin puhtaat kuin epäpuhtaatkin. 23 Mutta teidän tulee tarkoin pitää huoli siitä, ettette nauti verta, sillä veressä on elämänvoima, jota ei saa syödä lihan mukana. 24 Älkää syökö verta, vaan antakaa sen vuotaa maahan kuin vesi. 25 Pidättykää nauttimasta verta; silloin te menettelette Herran käskyn mukaisesti ja te ja teidän jälkeläisenne menestytte.

26 "Pyhät lahjanne ja Herralle lupaamanne uhrit teidän on tuotava siihen paikkaan, jonka Herra valitsee. 27 Kun toimitatte polttouhrin, uhratkaa sekä liha että veri Herran, Jumalanne, alttarilla. Teurasuhreista vuodatettakoon Herran alttarille veri; lihan saatte syödä itse. 28 Noudattakaa ja totelkaa kaikkia näitä määräyksiä, jotka minä nyt annan teille. Te ja jälkeläisenne menestytte aina, kun teette sitä, mikä Herran käskyn mukaan on oikeaa ja hyvää.

Kansaa varoitetaan pakanallisista palvontamenoista

29 "Kun Herra, teidän Jumalanne, on hävittänyt ne kansat, joiden maan te nyt menette ottamaan haltuunne, ja kun te olette asettuneet asumaan heidän maahansa, 30 varokaa, ettette myöhemminkään joudu heidän pauloihinsa jäljittelemällä heidän tapojaan. Älkää ottako selkoa siinä maassa asuvien kansojen jumalista älkääkä kyselkö, miten nuo kansat palvelivat jumaliaan. 31 Te ette saa Herraa, Jumalaanne, palvellessanne noudattaa näiden kansojen tapoja, sillä kaikki se, mitä ne ovat tehneet palvoessaan jumaliaan, on Herralle iljetystä, jota hän vihaa. Ne kansat ovat uhranneet jumalilleen polttouhreina jopa poikiaan ja tyttäriään.


seuraava luku
12:3
2. Moos. 34:13
12:5
1. Kun. 8:29; Ps. 9:12; Jes. 8:18; Joel 4:17; Sak. 1:17
12:12
4. Moos. 18:20
12:16
1. Moos. 9:4
12:18
5. Moos. 14:23
12:19
5. Moos. 14:27
12:20
2. Moos. 34:24; 5. Moos. 19:8
12:24
3. Moos. 17:13
12:30
5. Moos. 18:9; Joos. 23:7; Ps. 106:35