edellinen luku, Viides Mooseksen kirja


Mooses muistuttaa kansaa Jumalan suurista teoista

1 "Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, ja noudattakaa aina hänen lakejaan, hänen säädöksiään, määräyksiään ja käskyjään. 2 Tietäkää, että minä puhun nyt teille enkä teidän lapsillenne. He eivät ole nähneet, kuinka Herra, teidän Jumalanne, opasti ja kuritti teitä. He eivät ole saaneet kokea hänen suuruuttaan: hänen väkevän kätensä ja ojennetun käsivartensa voimaa. 3 He eivät ole nähneet niitä voimatekoja, jotka hän teki faraolle, Egyptin kuninkaalle, ja koko hänen maalleen, 4 eivätkä sitä, miten egyptiläisten sotajoukko, joka ajoi teitä takaa, tuhoutui hevosineen ja sotavaunuineen, kun Herra antoi Kaislameren vesien vyöryä egyptiläisten yli ja hävitti faraon sotajoukon perin pohjin. 5 Lapsenne eivät ole nähneet, mitä kaikkea Herra teki teidän hyväksenne vaeltaessanne autiomaan halki. 6 He eivät liioin nähneet, mitä Herra teki Datanille ja Abiramille, Ruubenin heimoon kuuluvan Eliabin pojille, kun maa avautui Israelin kansan nähden ja nieli heidät ja heidän perheensä telttoineen kaikkineen, samoin kaikki ihmiset ja eläimet, jotka olivat heidän mukanaan. 7 Vain teidän silmänne ovat saaneet nähdä kaikki ne suuret teot, jotka Herra on tehnyt.

Israelin tulevaisuus Luvatussa maassa

8 "Noudattakaa sitä lakia, jonka minä teille nyt ilmoitan. Silloin teistä tulee vahvoja ja te saatte haltuunne maan, johon olette nyt menossa, 9 ja te saatte elää kauan siinä maassa, jonka Herra on esi- isillenne vannomallaan valalla luvannut heille ja heidän jälkeläisilleen, maassa, joka tulvii maitoa ja hunajaa.

10 "Maa, jonka menette ottamaan omaksenne, ei ole sellainen kuin Egyptin maa, jossa ennen olitte. Siellä te jouduitte omin käsin kastelemaan maata kuin vihannestarhaa aina kun olitte kylväneet siihen siementä. 11 Siinä maassa, johon menette, on vuoria ja laaksoja, ja siellä sateet kastelevat maan. 12 Se on maa, josta Herra, teidän Jumalanne, itse pitää huolta. Ympäri vuoden hän valvoo ja vaalii sitä. 13 Jos te tarkoin noudatatte hänen käskyjään, jotka minä teille nyt annan, ja jos rakastatte Herraa, Jumalaanne, koko sydämestänne ja koko sielustanne ja jos palvelette häntä, 14 Herra antaa syyssateet ja kevätsateet maahanne ajallaan, niin että voitte korjata viljanne, viininne ja öljynne. 15 Hän antaa myös ruohon kasvaa karjanne laitumille. Teillä on aina kylliksi syötävää.

16 "Varokaa siis, ettei sydämenne anna periksi viettelykselle ja ettette lankea palvelemaan vieraita jumalia ettekä kumartamaan niitä. 17 Jos lankeatte, Herra vihastuu teihin ja sulkee taivaan, niin ettei sadetta tule eikä maa tuota satoa, ja te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra teille antaa.

18 "Painakaa tarkoin mieleenne nämä käskyt, jotka minä annan. Sitokaa ne merkiksi käteenne ja pitäkää niitä tunnuksena otsallanne. 19 Opettakaa ne lapsillenne ja puhukaa niistä, olittepa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. 20 Kirjoittakaa ne kotienne ovenpieliin ja kaupunkienne portteihin, 21 jotta te ja teidän lapsenne eläisitte vanhoiksi siinä maassa, jonka Herra teidän esi-isillenne vannomallaan valalla lupasi heille niin pitkäksi aikaa, kuin taivas kaareutuu maan yllä.

22 "Jos te tarkoin noudatatte tätä lakia, jonka minä käsken teidän pitää, jos rakastatte Herraa, Jumalaanne, ja aina hänelle uskollisina vaellatte hänen teitään, 23 niin Herra hävittää teidän tieltänne kansoja, jotka ovat teitä suurempia ja mahtavampia, ja te saatte maan omaksenne. 24 Jokainen paikka, jonne jalallanne astutte, kuuluu teille: teidän alueenne ulottuu eteläisestä autiomaasta Libanonin vuoriin ja Eufratvirrasta läntiseen mereen. 25 Teidän edessänne ei kestä kukaan. Kaikkialla siinä maassa, johon saavutte, Herra, teidän Jumalanne, levittää lupauksensa mukaisesti pelkoa ja kauhua teitä kohtaan.

26 "Minä annan teidän nyt valita siunauksen tai kirouksen. 27 Siunauksen saatte, jos tottelette Herran, Jumalanne, käskyjä, jotka minä nyt teille ilmoitan, 28 mutta kirouksen, jos ette tottele hänen käskyjään, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä käsken teidän kulkea, ja antaudutte palvelemaan vieraita jumalia, joita ette ole ennen tunteneet.

29 "Kun Herra, teidän Jumalanne, on vienyt teidät siihen maahan, jota olette menossa ottamaan haltuunne, tehkää Garisiminvuoresta siunauksen ja Ebalinvuoresta kirouksen julistamisen paikka. 30 Nämä vuoret ovat, kuten tiedätte, Jordanin länsipuolella kulkevan tien takana lähellä Gilgalia, Moren tammiston tienoilla, Jordaninlaaksossa asuvien kanaanilaisten maassa.

31 "Te olette menossa Jordanin yli ottaaksenne omaksenne maan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille. Kun olette saaneet sen maan haltuunne ja asettuneet sinne asumaan, 32 noudattakaa tarkoin kaikkia niitä lakeja ja säädöksiä, jotka minä teille nyt annan.


seuraava luku
11:4
2. Moos. 14:30,31
11:6
4. Moos. 16:32,33
11:9
1. Moos. 24:7+ | 2. Moos. 3:8
11:11
5. Moos. 8:7
11:13
3. Moos. 26:3,4; 5. Moos. 28:1,2, 5. Moos. 6:5
11:14
3. Moos. 26:3,4; 5. Moos. 28:1,2, Jer. 5:24; Joel 2:23
11:16
5. Moos. 4:25,26
11:17
5. Moos. 4:25,26, 3. Moos. 26:19; 5. Moos. 28:23
11:18
2. Moos. 13:16; 5. Moos. 6:8; Sananl. 6:21
11:19
5. Moos. 6:7
11:20
5. Moos. 6:9
11:24
2. Moos. 23:31; Joos. 1:4
11:25
2. Moos. 23:27; 5. Moos. 2:25
11:27
5. Moos. 28:2
11:28
5. Moos. 28:15
11:29
5. Moos. 27:12,13; Joos. 8:33
11:30
1. Moos. 12:6