edellinen luku, Viides Mooseksen kirja


Turvakaupungit

1 "Herra, teidän Jumalanne, hävittää ne kansat, joiden maan hän antaa teidän omaksenne. Kun olette asettuneet asumaan heidän kaupunkeihinsa ja taloihinsa, 2 valitkaa siitä maasta kolme turvakaupunkia. 3 Mitatkaa etäisyydet ja jakakaa kolmeen osaan koko se maa, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille perinnöksi. Näihin kaupunkeihin voi paeta jokainen, joka on surmannut toisen ihmisen.

4 "Näin asiasta on säädetty: turvakaupunkiin saa paeta jokainen, joka tahattomasti ja vailla aikaisempaa kaunaa surmaa toisen ihmisen. 5 Niinpä jos kaksi miestä menee metsään puita hakkaamaan ja toisen kirveestä irtoaa terä, kun hän kohottaa kirveensä iskuun, ja terä osuu hänen toveriinsa ja tappaa tämän, surmaajan tulee henkensä säilyttääkseen paeta turvakaupunkiin. 6 Jos turvapaikkaan olisi pitkä matka, verikostoon velvoitettu vainajan lähisukulainen, joka kiihdyksissään lähtee ajamaan surmaajaa takaa, voisi tavoittaa tämän ja lyödä hänet hengiltä, vaikka surmaaja ei ole ansainnut kuolemanrangaistusta, kun hänellä ei entuudestaan ollut kaunaa surmattua kohtaan. 7 Tästä syystä minä käsken teidän valita itsellenne kolme turvakaupunkia.

8 "Herra, teidän Jumalanne, laajentaa aluettanne, niin kuin hän on vannonut tekevänsä. Hän antaa teille koko sen maan, josta hän valalla vannoen on antanut lupauksen esi-isillenne, 9 jos te vain noudatatte kaikkia näitä käskyjä, jotka minä nyt annan teille, ja jos rakastatte Herraa, Jumalaanne, ja kuljette hänen teitään. Kun alueenne laajenee, teidän tulee valita näiden kolmen kaupungin lisäksi vielä kolme muuta turvakaupunkia. 10 Ketään syytöntä ei saa surmata maassa, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teidän omaksenne. Syyttömän surmaamisesta joudutte kaikki vastuuseen.

11 "Mutta jos joku vihaa toista, käy salakavalasti hänen kimppuunsa ja lyö hänet hengiltä ja sitten pakenee johonkin turvakaupunkiin, 12 tappajan kotikaupungin vanhimpien on lähetettävä miehiä hakemaan hänet sieltä ja heidän on luovutettava hänet verikostajalle surmattavaksi. 13 Älkää tunteko sääliä, vaan pitäkää huoli siitä, että Israel puhdistuu syyttömästi surmatun verestä. Kun noudatatte Herran käskyjä, te menestytte.

Rajamerkkejä ei saa siirtää

14 "Kun asutte perintömaillanne siinä maassa, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa omaksenne, te ette saa siirtää tilustenne rajamerkkejä niiden alkuperäisiltä paikoilta.

Todistajanlausuntojen pätevyys

15 "Yhden ihmisen antama todistajanlausunto ei riitä todistamaan ketään syylliseksi, koskipa syytös millaista rikosta tai syntiä tahansa. Asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla.

16 "Jos joku esittää toisen ihmisen tuhoksi perättömiä syytöksiä, 17 riidan kummankin osapuolen on Herran edessä esitettävä riita-asiansa niille papeille ja tuomareille, jotka sillä hetkellä ovat virassa. 18 Tuomarien on tutkittava asia tarkoin, ja jos he havaitsevat syyttäjän esittäneen toista vastaan valheellisia syytöksiä, 19 häntä tulee kohdella samalla tavoin, kuin hän itse aikoi kohdella toista. Hävittäkää paha keskuudestanne. 20 Kun muut saavat kuulla tuomiosta, he pelkäävät eivätkä enää tee tällaista pahaa. 21 Älkää tunteko sääliä: henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta.


seuraava luku
19:4
2. Moos. 21:13
19:11
4. Moos. 35:20,21
19:12
4. Moos. 35:20,21
19:13
1. Moos. 9:6
19:14
5. Moos. 27:17; Job 24:2; Sananl. 22:28, 23:10; Hoos. 5:10
19:15
4. Moos. 35:30; 5. Moos. 17:6; Matt. 18:16
19:17
5. Moos. 17:9
19:19
5. Moos. 13:6
19:20
Sananl. 19:5
19:21
2. Moos. 21:24; 3. Moos. 24:20; Matt. 5:38