edellinen luku, Jesajan kirja


Maher-Salal-Has-Bas, merkki kansalle

1 [i] Herra sanoi minulle: "Ota iso sinettikivi ja kaiverra siihen selvin kirjainmerkein: 'Maher-Salal- Has-Bas.'"* 2 Minä kutsuin todistajiksi luotettavat miehet, pappi Urian ja Sakarjan, Jeberekjan pojan.

3 Ja minä lähestyin vaimoani, ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Herra sanoi minulle: "Anna hänelle nimeksi Maher-Salal-Has-Bas, 4 sillä ennen kuin tämä lapsi on oppinut sanomaan 'isä' ja 'äiti', viedään Damaskoksen aarteet ja Samarian ryöstösaalis Assyrian kuninkaan jalkojen juureen."

Hyökyaalto uhkaa Assyriasta

5 Taas Herra puhui minulle. Hän sanoi:
6 -- Koska tämä kansa pitää halpana
hiljaa virtaavia Siloan vesiä
ja sen tähden säikkyy Resiniä ja Remaljan poikaa,
7 minä, Herra, nostatan ylitsenne vyörymään
Suuren virran väkevät vedet:
Assyrian kuninkaan ja hänen mahtinsa.
Se virta paisuu yli äyräittensä,
se karkaa uomistaan kaikkialla,
8 [i] Juudankin se saavuttaa, kuohuen se tulvii yli,
kohoaa kaulaan saakka.
Se levittää siipensä äärestä ääreen
yli sinun maasi, Immanuel*.
9 Kohottakaa sotahuuto, kansat,
pian joudutte kauhun valtaan!
Kuulkaa, te maan äärten asukkaat,
pukeutukaa taisteluvarusteisiin,
pian joudutte kauhun valtaan!
Niin, pukeutukaa taisteluvarusteisiin,
te joudutte kauhun valtaan!
10 Tehkää suunnitelma! Se raukeaa. Neuvotelkaa! Ei se hyödytä. Meidän kanssamme on Jumala!

Herra, Israelin kompastuskivi

11 Tämän Herra puhui minulle. Lujalla kädellä hän veti minut pois siltä tieltä, jota tämä kansa kulkee. Herra sanoi:

12 -- Älkää sitä kutsuko salaliitoksi,
mitä tämä kansa salaliitoksi kutsuu.
Älkää vavisko,
älkää sitä pelätkö,
mitä se pelkää.
13 Pitäkää te Herra Sebaot pyhänä,
pelätkää vain häntä,
vaviskaa hänen edessään.
14 Hänestä on tuleva solmu ja este,
kompastuskivi, kallionlohkare
Israelin kahden kuningashuoneen tielle,
Jerusalemin asukkaille loukku ja ansa.
15 Monet heistä kompastuvat, syöksyvät nurin niskoin, loukkaantuvat, tarttuvat ansaan, jäävät kiinni.

Kääröön sinetöity varoitus

16 -- Kierrä kiinni käärö, se jääköön
todisteeksi,
sinetöi tämä opetus oppilaitteni keskellä.
17 Minä jään odottamaan Herraa,
joka kätkee kasvonsa Jaakobin suvulta,
häneen minä panen toivoni.
18 Minä ja nämä lapset, jotka Herra on minulle antanut, me olemme tässä, enteinä ja merkkeinä Israelille, Herran Sebaotin merkkeinä -- hänen, jonka asuinpaikka on Siionin vuori.

19 Te kuulette sanottavan: "Tiedustelkaa neuvoa vainajahengiltä, kysykää tietäjiltä, jotka supisevat ja mumisevat." Mutta Jumalaltaanhan kansan on neuvonsa pyydettävä! Miksi sen pitäisi kysyä kuolleilta neuvoa elävien asiassa? 20 Siis esiin todistekäärö, sinetöity opetus! Turhia sanoja puhuu tämä kansa, jolle päivä ei enää koita. 21 Se joutuu kuljeksimaan tässä maassa ahdistettuna ja nälkäisenä. Nälän yltyessä se ärtyy ja kiroaa kuninkaansa ja Jumalansa ja kääntää katseensa taivaalle 22 ja taas maahan, mutta näkee kaikkialla vain vaivaa ja pimeyttä, ahdistusta vailla valonkajoa, synkkyyttä ilman valonsädettä. 23 Ei valo kajasta sille, joka on ahdingossa.

Kansa, joka pimeydessä vaeltaa

Aikoinaan Herra vei kunnian Sebulonin ja Naftalin mailta. Mutta kerran hän taas palauttaa kunniaan Meren tien, Jordanin takaisen maan ja muukalaisten Galilean.


seuraava luku
8:8
Jes. 7:14
8:10
2. Sam. 15:31
8:13
Jes. 29:23
8:14
Luuk. 2:34; Room. 9:33; 1. Piet. 2:8
8:15
Matt. 21:44
8:17
Hepr. 2:13, Ps. 27:14
8:18
Hepr. 2:13, Joel 4:17
8:19
3. Moos. 19:31
8:20
Jes. 58:8; Hoos. 6:3; 2. Piet. 1:19
8:23
Matt. 4:14-16, 2. Kun. 15:29

8:1
Enteellinen nimi merkitsee 'pakene, saalis, ryöstäjä lähenee'.
8:8
Ks. jakeen 7:14 alaviitettä.