edellinen luku, Kirje Titukselle


Terveen opin mukainen elämä

1 Sinun puheesi olkoon terveen opin mukaista. 2 Kehota vanhoja miehiä olemaan raittiita, arvokkaita ja maltillisia sekä osoittamaan tervettä uskoa, rakkautta ja kestävyyttä. 3 Vanhojen naisten tulee samoin käyttäytyä arvokkaasti. He eivät saa puhua muista pahaa eivätkä olla viinin orjia, vaan heidän on opetettava muita hyvään. 4 Heidän tulee kehottaa nuoria naisia rakastamaan miestään ja lapsiaan, 5 olemaan puhtaita ja siveitä, hoitamaan hyvin kotinsa ja mukautumaan miehensä tahtoon, jottei Jumalan sana joutuisi pilkan kohteeksi. 6 Kehota myös nuoria miehiä käyttäytymään joka suhteessa hillitysti 7 ja näytä itse esimerkkiä hyvän tekemisessä. Opetuksesi olkoon puhdasta ja arvokasta 8 ja puheesi tervettä ja vakuuttavaa, niin että vastustajasi joutuu häpeään, koska ei pysty sanomaan meistä mitään pahaa.

9 Kehota orjia alistumaan kaikessa isäntiensä tahtoon ja toimimaan näiden mielen mukaan. Heidän ei pidä väittää vastaan 10 eikä varastella, vaan heidän on osoittauduttava aina luotettaviksi ja kunnollisiksi, niin että he voivat kaikessa olla kunniaksi Jumalan, meidän pelastajamme, opille.

11 Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, 12 ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa, 13 kun odotamme autuaan toivomme toteutumista, suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. 14 Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää. 15 Näin sinun tulee puhua, kehottaa ja nuhdella kaikella arvovallalla, eikä kenenkään pidä väheksyä sinua.


seuraava luku
2:1
2. Tim. 1:13
2:3
1. Tim. 3:11
2:5
1. Kor. 14:34
2:7
1. Tim. 4:12
2:8
Tit. 1:9; 1. Piet. 2:15, 3:16
2:9
1. Tim. 6:1,2
2:10
1. Tim. 6:1,2
2:11
1. Tim. 2:4; Tit. 3:4,5; 2. Piet. 3:9
2:12
Ef. 1:4; Kol. 1:22; 1. Piet. 1:15
2:13
Room. 5:2; 1. Kor. 1:7; Fil. 3:20
2:14
Ef. 2:10; Hepr. 9:14; 1. Piet. 2:9
2:15
1. Tim. 4:12