edellinen luku, Ensimmäinen kirje Timoteukselle


Orjat ja isännät

1 Orjan asemassa olevien tulee osoittaa isännilleen kaikkea kunnioitusta, jotteivät Jumalan nimi ja meidän opetuksemme joutuisi huonoon huutoon. 2 Ei orjien pidä osoittaa uskoville isännilleen vähäisempää kunnioitusta sen vuoksi, että he ovat uskonveljiä. Heidän on päinvastoin oltava sitäkin alttiimpia palvelemaan, koska nämä tekevät hyvää ja ovat uskovia ja rakkaita veljiä.

Väärä ja oikea rikkaus

Kaikkea tätä opeta ja tähdennä. 3 Se, joka opettaa toisin eikä seuraa Herramme Jeesuksen Kristuksen terveellisiä sanoja ja uskomme mukaista oppia, 4 on pöyhkeä eikä ymmärrä mitään. Hänellä vain on kiihkeä halu väitellä ja kiistellä. Sellaisesta syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, ilkeitä epäluuloja 5 ja alituista kinastelua sellaisten ihmisten kesken, jotka ovat menettäneet järkensä ja kadottaneet totuuden ja pitävät uskontoa vain tulolähteenä. 6 Suuri rikkauden lähde usko kyllä onkin, kun tyydymme siihen mitä meillä on. 7 Emme me ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan emmekä voi viedä mitään täältä pois. 8 Kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä. 9 Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan, monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. 10 Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä.

Uskon jalo kilpailu

11 Mutta sinä, Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä! Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon, pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. 12 Käy uskon jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi, kun monien todistajien läsnä ollessa lausuit hyvän tunnustuksen. 13 Jumala, kaiken elämän lähde, ja Kristus Jeesus, joka Pontius Pilatuksen edessä antoi todistuksensa ja lausui hyvän tunnustuksen, ovat todistajiani, kun kehotan sinua: 14 hoida sinulle määrättyä tehtävää tahrattomasti ja moitteettomasti siihen saakka, kun Herramme Jeesus Kristus ilmestyy. 15 Sen antaa aikanaan tapahtua

ylistettävä ja yksin hallitseva Jumala,
kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra.
16 Hän yksin on kuolematon, hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä. Hänen on kunnia ja ikuinen valta. Aamen.

17 Varoita niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita, etteivät he ylpeilisi eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa kaikkea runsain mitoin nautittavaksemme. 18 Kehota heitä tekemään hyvää, keräämään rikkaudekseen hyviä tekoja ja jakamaan anteliaasti omastaan muille. 19 Näin he kokoavat itselleen aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuutta varten, niin että voittavat omakseen todellisen elämän.

20 Pidä tallessa, Timoteus, se mikä on uskottu sinun haltuusi! Torju jumalattomat tyhjät puheet ja vastaväitteet, joita tiedon nimellä kulkeva valhetieto keksii. 21 Muutamat ovat ryhtyneet sen tunnustajiksi ja ovat eksyneet pois uskosta. Armo teille!


6:1
Ef. 6:5-8; Kol. 3:22-25; 1. Piet. 2:18-25
6:2
Ef. 6:5-8; Kol. 3:22-25; 1. Piet. 2:18-25
6:3
1. Tim. 1:10
6:4
2. Tim. 2:14,23; Tit. 3:9
6:5
Tit. 1:11
6:6
Sananl. 15:16; Fil. 4:11
6:7
Job 1:21; Saarn. 5:14
6:8
Sananl. 30:7-9; Matt. 6:25,26; Hepr. 13:5
6:9
Sananl. 28:20; Mark. 10:23; Jaak. 5:1
6:10
2. Moos. 23:8; Sananl. 15:16; Matt. 27:5
6:11
2. Tim. 2:22
6:12
1. Kor. 9:25
6:13
Joh. 5:21+ | Joh. 18:37
6:14
1. Tess. 5:23
6:16
2. Moos. 33:20; Ps. 102:28, 104:2; Joh. 1:18
6:17
Mark. 10:23
6:18
2. Kor. 9:6,7; Gal. 6:9,10
6:19
Matt. 6:20
6:20
2. Tim. 1:14 | 1. Tim. 1:4