edellinen luku, Kirje filippiläisille


Kehotuksia

1 Rakkaat ja kaivatut veljeni, te minun iloni ja kunniaseppeleeni, pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät!

2 Kehotan Euodiaa ja Syntykeä elämään sovussa Herraa palvellen. 3 Pyydän myös sinua, uskollinen työtoverini, auttamaan näitä naisia, jotka ovat minun kanssani taistelleet evankeliumin puolesta samoin kuin Clemens ja muutkin työtoverini, joiden kaikkien nimet ovat elämän kirjassa. 4 Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa! 5 Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. 6 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. 7 Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.

8 Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. 9 Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.

Kiitokset filippiläisten lahjasta

10 Herra on suonut minulle sen suuren ilon, että te vihdoin olette voineet antaa minulle uuden osoituksen huolenpidostanne. Sitä te tosin olette koko ajan halunneet, mutta ette ole saaneet siihen tilaisuutta. 11 Tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on. 12 Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin, olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen, syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää, elämään runsaudessa ja puutteessa. 13 Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. 14 Te teitte silti hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani.

15 Niin kuin itsekin tiedätte, te filippiläiset olitte ainoa seurakunta, joka evankeliumin julistustyön alkuvaiheessa, kun olin lähtenyt Makedoniasta, antoi minulle vastalahjaksi taloudellista tukea. 16 Jo silloin, kun olin Tessalonikassa, te lähetitte minulle avustusta parikin kertaa. 17 En minä tosin teidän lahjojanne tavoittele, toivon vain, että työnne tuottaisi teille yhä enemmän hedelmää. 18 Tunnustan saaneeni kaiken ja enemmänkin. Minulla on kaikkea yllin kyllin nyt, kun olen saanut Epafroditokselta teidän lähettämänne lahjan, joka on hyvältä tuoksuva, otollinen, Jumalan mielen mukainen uhri. 19 Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette. 20 Jumalan, meidän Isämme, on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen.

Lopputervehdys

21 Tervehtikää kaikkia Kristuksen Jeesuksen pyhiä. Minun luonani olevat veljet lähettävät teille terveisiä. 22 Teitä tervehtivät myös kaikki täkäläiset uskovat, erityisesti ne, jotka ovat keisarin palveluskuntaa. 23 Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne.


4:1
1. Tess. 2:19,20
4:2
Fil. 1:27
4:3
Luuk. 10:20
4:4
2. Kor. 13:11
4:5
Jaak. 5:8
4:6
Ps. 55:23; 1. Piet. 5:7
4:7
Joh. 14:27
4:8
Room. 12:17
4:9
1. Kor. 4:16+ | Room. 15:33; 2. Tess. 3:16
4:11
1. Tim. 6:6-8
4:12
1. Kor. 4:11; 2. Kor. 11:27
4:15
2. Kor. 11:9
4:18
Fil. 2:25 | Room. 12:1; Ef. 5:2; Hepr. 13:16; 1. Piet. 2:5
4:19
2. Kor. 9:8