edellinen luku, Nehemian kirja


Luettelo muurin rakentajista

1 Ylipappi Eljasib ja muut papit aloittivat työn. He rakensivat Lammasportin, vihkivät sen käyttöön ja pystyttivät portinpuoliskot. Sitten he jatkoivat edelleen Sadantornille sekä Hananelintornille. 2 Tästä eteenpäin rakensivat jerikolaiset, ja sitten jatkoi Sakkur, Imrin poika. 3 Kalaportin rakensivat senaalaiset, ja he tekivät myös sen puuosat, pystyttivät portinpuoliskot ja tekivät niihin lukot ja salvat. 4 Kalaportista eteenpäin korjasi muuria Meremot, Urian poika, Kosin pojanpoika. Seuraavana työskenteli Mesullam, Berekjan poika, Mesesabelin pojanpoika, ja sitten Sadok, Baanan poika. 5 Seuraavaa osuutta korjasivat tekoalaiset, mutta heidän ylimyksensä eivät nöyrtyneet tekemään työtä Herralle.

6 Vanhanportin korjasivat Jojada, Paseahin poika, ja Mesullam, Besodjan poika, ja he tekivät myös sen puuosat, pystyttivät portinpuoliskot ja tekivät niihin lukot ja salvat. 7 Siitä eteenpäin muuria korjasivat gibeonilainen Melatja ja meronotilainen Jadon sekä gibeonilaiset ja mispalaiset; tämä osuus oli lähellä Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltijan virkapaikkaa. 8 Seuraavaa osuutta korjasi kultaseppä Ussiel, Harhajan poika, ja sitä seuraavaa hajuvoiteiden valmistaja Hananja. He rakensivat Jerusalemin muuria Paksullemuurille asti. 9 Siitä eteenpäin työskenteli Refaja, Hurin poika, Jerusalemin alueen toisen puolen päällikkö. 10 Sitten korjasi Jedaja, Harumafin poika, oman talonsa kohdalla olevaa osuutta, ja siitä eteenpäin korjasi muuria Hattus, Hasabnejan poika.

11 Seuraavan osuuden sekä Uunitornin korjasivat Malkia, Harimin poika, ja Hassub, Pahat-Moabin poika. 12 Uunitornista eteenpäin muuria korjasi Jerusalemin alueen toisen puolen päällikkö Sallum, Lohesin poika, tyttäriensä kanssa. 13 Laaksoportin kunnosti Hanun yhdessä Sanoahin asukkaiden kanssa. He korjasivat sen, pystyttivät portinpuoliskot ja tekivät niihin lukot ja salvat, ja he korjasivat myös tuhat kyynärää muuria, Lantaportille saakka.

14 Lantaportin kunnosti Malkia, Rekabin poika, Bet- Keremin alueen päällikkö. Hän korjasi sen, pystytti portinpuoliskot ja teki niihin lukot ja salvat. 15 Lähdeportin kunnosti Sallun, Kol-Hosen poika, Mispan alueen päällikkö. Hän korjasi ja kattoi sen, pystytti portinpuoliskot ja teki niihin lukot ja salvat. Lisäksi hän korjasi Vesijohtolammikon muurin kuninkaan puutarhan kohdalle ja Daavidin kaupungista alas johtaville portaille asti. 16 Nehemia, Asbukin poika, Bet-Surin alueen toisen piirin päällikkö, korjasi seuraavan osuuden aina Daavidin sukuhaudalle, tekolammikolle ja sotilaiden kasarmille saakka.

17 Seuraavina korjasivat muuria leeviläiset, johtajanaan Rehum, Banin poika, ja seuraavana oli oman alueensa puolesta korjaamassa muuria Hasabja, Keilan alueen toisen puolen päällikkö. 18 Sitä seuraavana työskenteli hänen veljensä Bavvai, Henadadin poika, Keilan alueen toisen puolen päällikkö. 19 Sitten korjasi muuria Eser, Jesuan poika, Mispan päällikkö, siitä kulmasta, mistä noustaan asevarastoon. 20 Baruk, Sabbain poika, korjasi seuraavaa osuutta, kulmauksesta ylipappi Eljasibin talon oven kohdalle. 21 Meremot, Urian poika, Kosin pojanpoika, jatkoi Eljasibin talon oven kohdalta talon toiseen päähän asti. 22 Siitä eteenpäin työskentelivät Jerusalemin ympäristön papit.

23 Seuraavina korjasivat Benjamin ja Hassub muuria omien talojensa kohdalta, ja sitä seuraavana työskenteli Asarja, Maasejan poika, Ananjan pojanpoika, samoin oman talonsa kohdalla. 24 Binnui, Henadadin poika, korjasi muuria Asarjan talon luota aina siihen kulmaan saakka, jossa muurin suunta vaihtuu. 25 Palal, Usain poika, korjasi muuria läheltä kulmaa ja ylempää tornia, joka ulkonee kuninkaan palatsista vartiopaikan luona. Seuraavina olivat Pedaja, Pareosin poika, 26 ja Ofelin alueella asuvat temppelipalvelijat. He korjasivat muuria idässä Vesiportin kohdalle, muurista ulkonevaan torniin saakka.

27 Seuraavaa osuutta, muurista ulkonevan suuren tornin kohdalta Ofelin muuriin asti, korjasivat tekoalaiset. 28 Hevosportilta eteenpäin olivat työssä papit, kukin oman talonsa kohdalla. 29 Sitten työskenteli Sadok, Immerin poika, oman talonsa kohdalla, ja hänestä seuraavana Semaja, Sekanjan poika, Itäportin vartija. 30 Seuraavaa osuutta korjasivat Hananja, Selemjan poika, ja Hanun, Salafin kuudes poika. Seuraavana työskenteli Mesullam, Berekjan poika, oman asuntonsa kohdalla. 31 Kultaseppä Malkia korjasi seuraavan osuuden, temppelipalvelijoiden ja kauppiaiden talon kohdalle, Mifkadportin edustalle, muurinkulmauksen tornihuoneeseen asti. 32 Tornihuoneen ja Lammasportin välisen osuuden korjasivat kultasepät ja kauppiaat.

Vastustajien juonet

33 Kun Sanballat sai kuulla meidän rakentavan muuria, hän vihastui kovin. Meitä pilkaten 34 hän sanoi veljilleen ja Samarian sotajoukolle: "Mitä nuo kurjat juutalaiset oikein tekevät? Aikovatko he rakentaa muurin uudelleen? Sitäkö varten he toimittavat uhrejaan? Luulevatko he saavansa muurin valmiiksi yhdessä päivässä? Kuvittelevatko he herättävänsä palaneet kivet tuhkakasoista eloon?" 35 Ja ammonilainen Tobia sanoi hänen vierellään: "Antaa heidän yrittää. Heidän rakennelmansa sortuu, jos vain kettukin hyppää sen päälle."

36 Kuule, Jumalamme, kuinka meitä pilkataan! Anna heidän herjauksensa osua heihin itseensä, anna heidän joutua ryöstettäviksi ja vangeiksi vieraaseen maahan! 37 Älä anna anteeksi heidän rikoksiaan äläkä unohda heidän syntejään, sillä he ovat loukanneet rakentajia!

38 Me jatkoimme rakentamista. Muuri oli jo koko pituudeltaan puolessa korkeudessa, ja siitä kansa sai intoa työhön.


seuraava luku
3:1
Jer. 31:38
3:15
Jes. 8:6; Joh. 9:7
3:33
Neh. 2:19