edellinen luku, Toinen kirje Timoteukselle


Lopunajan ihmiset

1 Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. 2 Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, 3 rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia, 4 petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa, 5 he ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia! 6 Nämä näet tunkeutuvat koteihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten oikkujensa riepottelemia naisparkoja, 7 jotka ovat aina alttiita uusille opetuksille mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta. 8 [i] Niin kuin Jannes ja Jambres* vastustivat Moosesta, niin tuollaiset villitsijät vastustavat totuutta. He ovat menettäneet järkensä, ja heidän uskonsa on kelvoton. 9 Mutta kauan he eivät menesty, sillä heidän järjettömyytensä paljastuu pian kaikille, kuten noille kahdellekin kävi.

Apostoli esikuvana

10 Sinä olet uskollisesti seurannut minun opetustani, elämäntapaani, pyrkimystäni, uskoani, kärsivällisyyttäni, rakkauttani ja kestävyyttäni 11 niissä vainoissa ja kärsimyksissä, joita sain osakseni Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Millaisia vainoja olenkaan saanut kestää! Ja kaikista Herra on minut pelastanut. 12 Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina. 13 Kelvottomat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pitemmälle, eksyttäen muita ja eksyen itse. 14 Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. 15 Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. 16 Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. 17 Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä.


seuraava luku
3:1
1. Tim. 4:1; 2. Piet. 2:1, 3:3; Juud. 18
3:2
Room. 1:29-32
3:3
Room. 1:29-32
3:4
Room. 1:29-32
3:5
Room. 1:29-32, 1. Kor. 4:20; Ef. 1:19,20; Kol. 1:11; 1. Tess. 1:5 | Room. 16:17
3:6
Tit. 1:11
3:7
Tit. 1:11
3:8
2. Moos. 7:11,12
3:9
2. Moos. 8:14,15
3:11
Ap. t. 13:50, 14:5,6
3:14
2. Tim. 2:2
3:16
Room. 15:4; 2. Piet. 1:21
3:17
1. Tim. 6:11; 2. Tim. 2:21

3:8
2. Moos. 7:11:ssä mainitut Mooseksen vastustajat olivat juutalaisen perinteen mukaan nimeltään Jannes ja Jambres.