Funet-klubi / KANNANOTOT

Vuosikokous15.6.1999

 

 

Verkkopolitiikasta

1) Funet ei rajoita jäsenorganisaatioiden liikennettä

2) Jäsenorganisaatioilla on oikeus rajoittaa omaa liikennettään esim. liikennemäärän sopeuttamiseksi taloudellisiin mahdollisuuksiinsa. Rajoituspolitiikassa saattaisi olla hyötyä yhtenäisistä linjauksista. Funet-klubi pyrkii muotoilemaan linjauksia mm. verkkoon liitettyjä asuntoloita varten.

3) Normien rikkomisen sanktioiden tulisi sisältyä jäsenorganisaatioiden käyttösääntöihin. Funetin keskitettyjen palvelujen osalta jäsenen sääntöjä täydentää CSC:n säännöt.

4) Käytön valvonnan ohjeistuksen (erityisesti sähköpostin ja webbisivujen) tulisi olla sillä tasolla, että ne täyttävät lakien ja määräysten vaatimukset. Tästä klubi pyrkii kokoamaan yhteiset ohjeet.

5) Funet-verkko kuten jäsenorganisaatioiden omatkin verkot on organisaatioiden kaikkia, myös kaupallisia tarpeita varten. Jäsenorganisaation sisäinen asia on millä ehdoin yhteisöön kuuluvat voivat käyttää verkon palveluja omiin tarkoituksiinsa. Yhteyksien jälleenmyynti on kielletty epäreilun kilpailun välttämiseksi.

Funetin perustoiminnan resurssointi

Internet-yhteydet ovat tulleet jäsenorganisaatioille niin kriittisiksi, että FUNETin perustoiminnan (kotimaan verkko ja palvelut) resurssointiin ja laatuun on kiinnitettävä enemmän huomiota. Viime aikoina olemme keskittyneet lähes pelkästään voimakkaasti kasvavan ulkomaanliikenteen resurssoinnin turvaamiseen. Kustannukset ovat eri kokoluokkaa, joten käytettävyyden varmistaminen myös iltaisin ja öisin ei pitäisi olla resurssiongelma. Funet-klubi pitää tärkeänä, että Funet-verkon ylläpitoon ja valvontaan sekä palvelujen ylläpitoon lisätään resursseja, joita käytetään joko lisähenkilöiden palkkaamiseen tai joidenkin tehtävien ulkoistamiseen.

Tärkeät uudet sovellukset ja niihin liittyvät palvelut

Funet-klubi pitää tärkeänä, että Funet, yhteistyössä jäsenorganisaatioiden kanssa, panostaa seuraavilla uusilla alueilla ja aloittaa tarvittavat keskitetyt palvelut:

Funet-klubi kannattaa, että CSC jatkossakin osallistuu elektronisen kirjaston kehittämiseen tieteellisten kirjastojen kanssa.

Mainari-hakemiston tarjoaminen keskitettynä palveluna nykyisessä suppeassa muodossa (10 jäsenorganisaatiota mukana) ilmeisesti ei ole kannattavaa. Keskitetty palvelu voitaneen lopettaa ellei CSC tämän vuoden loppuun mennessä ole saanut olennaisesti lisättyä mukana olevien organisaatioiden määrää. Funet-klubi suosittelee jokaiselle jäsenorganisaatiolle omaa LDAP-pohjaista hakemistopalvelua. CSC:n tulisi tarjota jäsenorganisaatioille Mainari-ohjelmistoa paikalliseen käyttöön ja asiantuntijatukea hakemistopalvelun perustamiseen.

Mittalaitteiden käyttö ja IP-puhelut Funet-verkon yli eivät tässä vaiheessa edellytä keskitettyä panostusta.