FUNET-klubin toimintatavat

Kerho kokoontuu kerran vuodessa jäsenorganisaatioiden edustajien kokoukseen, jossa käydään läpi verkon, palvelujen ja yhteistyön tilannetta ja kehittämissuunnitelmia ja nimetään työvaliokunta.

Tarvittaessa jäsenorganisaatioiden edustajat voivat kokoontua muulloinkin. Palveluja koskevaa yhteistyötä varten voidaan muodostaa teknisiä ryhmiä.

Kerhon toiminta on vapaaehtoista yhteistyötä, josta mah-dollisesti syntyvistä kustannuksista kukin taho itse vastaa.

Yhteydenpidossa käytetään laajasti verkkoviestintää.

Työvaliokunta

Työvaliokunta valmistelee kokouksia, organisoi tarvittavaa

yhteydenpitoa jäsenten välillä ja muodostaa tarvittaessa

kerhon mielipiteen ajankohtaisessa asiassa.

Työvaliokunta koostuu tarpeellisesta määrästä jäsenkuntaa

edustavista henkilöistä.

Työvaliokunta 1997-98

Heikki Aalto TY

Lars Backström HY

Petri Edelman Helia

Juhani Kuosmanen KuY

Vesa Laukkanen KYS

Alpo Mäkinen VTT

Jukka Orajärvi OAMK

Jouko Saari IL

Raimo Salo OY

Kristel Sarlin TKK

Käsitellyt asiat