Hyvä kolleega

Opetusministeriö ja CSC - Tieteellinen laskenta Oy järjestävät yhdessä

tietoverkkoseminaarin ja FUNET 155 -verkon vihkiäistilaisuuden

maanantaina 15.6. klo 14.30 - 17.30. Tilaisuus pidetään TT Tiedon

Datatoriossa Espoossa. Tilaisuutta voi seurata myös verkon välityksellä.

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen on kutsunut tilaisuuteen:

- yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtorit

- opetuksen, tutkimuksen ja kulttuurin tietoyhteiskuntaneuvottelukunnan

(OTKULTTI) jäsenet sekä

- muita keskeisiä tiedeyhteisön jäseniä.

Tilaisuuden päävieras on USA:n Internet2-hankkeen johtaja Douglas Van

Houweling. Tietoverkkoseminaarin tarkempi ohjelma löytyy www-sivulta:

http://www.csc.fi/suomi/funet/funet155/funet155-ohjelma.html

Vastaanotto-ohjeet tilaisuuden seuraamiseksi Internetin välityksellä

löytyvät www-sivulta:

http://www.funet.fi/index/MBONE/finnish/ohjeita/funet-tv-vastaanotto.html

Olisi toivottavaa, että FUNETin jäsenorganisaatiot levittäisivät as