[HOME] [INDEXES] < Life < Pisces < Actinopterygii < Stomiiformes < Stomiidae < Melanostomiinae
Grammatostomias Goode & Bean, 1896
Lamprotoxus Holt & Bryne, 1913; (synonym)

Grammatostomias circularis Morrow, 1959

Grammatostomias dentatus Goode & Bean, 1896
Lamprotoxus angulifer Beebe, 1932; (synonym)

Grammatostomias flagellibarba Holt & Byrne, 1910
Lamprotoxus flagellibarbus Holt & Bryne, 1913; (valid as)
Lamprotoxus paucifilis Regan & Trewavas, 1930; (synonym)
Lamprotoxus phanobrochus Regan & Trewavas, 1930; (synonym)


24.4.2004 (3)Additional information sources: