[HOME] [INDEXES] < Life < Pisces < Actinopterygii < Perciformes < Gobiidae < Gobiinae
Redigobius Herre, 1927
Ostreogobius Whitley, 1930; (synonym)
Parvigobius Whitley, 1930; (synonym)
Sphenentogobius Fowler, 1940; (synonym)
Cyprinogobius Koumans, 1937; (synonym)

Redigobius amblyrhynchus Kottelat, Whitten, Kartikasari & Wirjoatmodjo, 1993
Stigmatogobius amblyrhynchus Bleeker, 1878; (valid as)

Redigobius balteatops MaugŠ, 1986
Acentrogobius balteatops Smith, 1959; (valid as)

Redigobius bikolanus Prince Akihito, 1984
Mirophallus bikolanus Herre, 1926; (valid as)
Vaimosa bikolana Herre, 1927; (valid as)
Stigmatogobius versicolor Smith, 1959; (synonym)
Gulaphallus bikolanus Parenti, 1989; (valid as)
Redigobius bikolanus Allen, 1991; (valid as)

Redigobius chrysosoma Allen, 1991
Lophogobius chrysosoma Bleeker, 1875; (valid as)
Cyprinogobius chrysosoma Koumans, 1937; (valid as)

Redigobius dewaali
Gobius maxillaris Macleay, 1878; (valid as)
Gobius dewaali Weber, 1897; (valid as)
Gobius maxillaris Davies, 1948; (1 homonym)
Gobius maxillaris Davies, 1948; (synonym)
Mugilogobius pongolensis Kok & Blaber, 1977; (synonym)
Redigobius dewaali Hoese, 1986; (valid as)
Redigobius dewaalii MaugŠ, 1986; (valid as)
Redigobius pongolensis MaugŠ, 1986; (synonym)

Redigobius dispar Koumans, 1953
Gobius dispar Peters, 1869; (valid as)

Redigobius horiae Bright & June, 1981
Vaimosa horiae Herre, 1936; (valid as)

Redigobius leveri
Vaimosa leveri Fowler, 1943; (valid as)

Redigobius macrostoma Gomon et al., 1994
Gobiopsis macrostomus Gėnther, 1861; (valid as)
Gobius macrostoma Gėnther, 1861; (1 homonym)
Gobius macrostoma Gėnther, 1861; (valid as)
Gobius microphthalmus Gėnther, 1861; (replacement)
Gobius microphthalmus Gėnther, 1861; (synonym)
Gobius microphthalmus Gėnther, 1861
Gillichthys australis Ogilby, 1894; (synonym)
Ostreogobius australis Whitley, 1930; (synonym)

Redigobius novaehebudorum
Vaimosa novae-hebudorum Fowler, 1944; (misspelling)
Vaimosa novaehebudorum Fowler, 1944; (valid as)

Redigobius roemeri Allen, 1991
Gobius roemeri Weber, 1911; (valid as)
Gobius ræmeri Weber, 1911; (misspelling)
Gobius romeri Allen, 1991; (misspelling)

Redigobius sapangus Bright & June, 1981
Vaimosa sapanga Herre, 1927; (valid as)

Redigobius tambujon Kottelat, Whitten, Kartikasari & Wirjoatmodjo, 1993
Gobius tambujon Bleeker, 1854; (valid as)


24.4.2004 (13)Additional information sources: