edellinen luku, Psalmien kirja


Psalmi 147

Kiittäkää Herraa, kaiken antajaa!

1 Halleluja! Hyvä on Jumalaamme sävelin kiittää, ihanaa on virittää ylistyslaulu!

2 Herra rakentaa Jerusalemin jälleen,
hän kokoaa Israelin hajotetun kansan.
3 Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut,
hän sitoo heidän haavansa.
4 Herra tietää tähtien luvun,
hän on antanut niille kaikille nimen.
5 Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen,
mittaamaton on hänen viisautensa.
6 Hän on nöyrien tuki ja turva, mutta jumalattomat hän painaa maahan.

7 Laulakaa Herralle, virittäkää kiitosvirsi,
soittakaa lyyralla kiitosta Jumalallemme!
8 Hän peittää pilvillä taivaan
ja lähettää maan päälle sateen,
hän panee versomaan vuorien ruohon.
9 Hän antaa karjalle ravinnon,
hän ruokkii korpin pojat, jotka huutavat nälissään.
10 Hevosen voima ei ole Herran silmissä mitään,
miehen juoksu ei hänen katsettaan käännä.
11 Herra katsoo niihin, jotka häntä palvelevat, niihin, jotka panevat toivonsa Herran armoon.

12 Kiitä Herraa, Jerusalem!
Ylistä Jumalaasi, Siion!
13 Hän vahvistaa sinun porttiesi salvat,
hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi.
14 Hän tuo rajoillesi rauhan ja antaa ravinnoksesi parhainta vehnää.

15 Hän lähettää käskynsä maan päälle,
hetkessä saapuu hänen sanansa perille.
16 Hän sirottelee lunta kuin villan hahtuvia,
hän levittää kuuraa kuin tuhkaa.
17 Hän viskoo rakeita kuin leivänmuruja,
hänen pakkasessaan vesi jähmettyy.
18 Kun hän käskee, jää sulaa. Hän käskee tuulensa puhaltaa, ja vedet virtaavat.

19 Hän on ilmoittanut sanansa Jaakobille,
käskynsä ja säädöksensä Israelille.
20 Muille kansoille hän ei niitä ilmoittanut, hänen säädöksiään eivät toiset tunne. Halleluja!


seuraava luku
147:1
Ps. 92:2
147:2
5. Moos. 30:4; Jes. 11:12
147:3
Ps. 34:19
147:4
Jes. 40:26
147:6
Luuk. 1:52
147:8
Ps. 104:14
147:9
Job 38:41
147:10
Ps. 20:8
147:19
5. Moos. 4:5-8
147:20
5. Moos. 4:5-8