edellinen luku, Jobin kirja


Jobin vastaus 42:1--6

Nyt silmäni ovat nähneet sinut!

1 Silloin Job sanoi Herralle:

2 -- Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun
vallassasi
eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton
sinun toteuttaa.
3 Sinä kysyit: "Kuka on tämä,
joka näin peittää minun tarkoitukseni
mielettömillä puheillaan?"
Minä se olen. Olen puhunut mitään ymmärtämättä
asioista, joita en käsitä --
ne ovat minulle liian ihmeellisiä.
4 Sinä sanoit: "Kuuntele nyt, kun minä puhun.
Nyt minä kysyn sinulta, ja sinä vastaat."
5 Vain korvakuulolta sinut tunsin.
Nyt ovat silmäni nähneet sinut.
6 Sen tähden minä häpeän puheitani ja kadun niitä tomussa ja tuhkassa.

Loppusanat 42:7--17

Herran sanat Jobin ystäville

7 Kun Herra oli puhunut Jobille, hän sanoi temanilaiselle Elifasille: "Minä olen vihastunut sinuun ja kahteen kumppaniisi, sillä te olette puhuneet minusta vastoin totuutta, toisin kuin palvelijani Job. 8 Ottakaa siis seitsemän sonnia ja seitsemän pässiä, menkää minun palvelijani Jobin luo ja uhratkaa hyvitykseksi omasta puolestanne polttouhri. Palvelijani Job rukoilee teidän puolestanne, ja minä kuulen hänen rukouksensa. Näin minä säästän teidät rangaistukselta ja häpeältä, vaikka te olette puhuneet minusta vastoin totuutta, toisin kuin palvelijani Job."

9 Temanilainen Elifas, suahilainen Bildad ja naamalainen Sofar tekivät niin kuin Herra oli heitä käskenyt, ja Herra kuuli Jobin rukouksen.

10 Kun Job oli rukoillut ystäviensä puolesta, Herra käänsi hänen kohtalonsa. Herra antoi Jobille kaksin verroin kaikkea, mitä hänellä oli ennen ollut.

11 Kaikki veljet ja sisaret ja entiset ystävät tulivat Jobin luo ja aterioivat hänen talossaan. He rohkaisivat häntä ja osoittivat hänelle myötätuntoa kaikkien niiden onnettomuuksien vuoksi, joiden Herra oli antanut kohdata häntä. Jokainen toi lahjanaan yhden kesitan verran hopeaa ja yhden kultaisen renkaan.

Jobin uusi vauraus ja onni

12 Niin Herra siunasi Jobin elämän loppuajan vielä runsaammin kuin oli siunannut sen alkuajat. Hänellä oli nyt lampaita ja vuohia neljätoistatuhatta, kuusituhatta kamelia, tuhat kyntöparia härkiä ja tuhat aasintammaa. 13 Hän sai vielä seitsemän poikaa ja kolme tytärtä. 14 [i] Yhdelle tyttärelle hän antoi nimeksi Jemima*, toiselle Kesia* ja kolmannelle Keren-Puk*. 15 Eikä koko maassa ollut kauniimpia naisia kuin Jobin tyttäret. Heidän isänsä antoi heillekin perintöosuuden niin kuin heidän veljilleen.

16 Job eli näiden tapahtumien jälkeen vielä sataneljäkymmentä vuotta. Hän sai nähdä lapsiaan ja lastensa lapsia aina neljänteen polveen saakka, 17 ja hän kuoli korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena.


42:3
Job 38:2
42:6
Joona 3:6
42:8
1. Moos. 20:7; Job 22:30
42:17
1. Moos. 25:8, 35:29

42:14
Nimi Jemima merkitsee 'turturikyyhky', Kesia 'kassiapuu' ja Keren-Puk 'silmämaalirasia'.