edellinen luku, Jeremian kirja


Nebukadnessar piirittää Jerusalemia

1 Kuningas Sidkia lähetti Jeremian luo Pashurin, Malkian pojan, ja pappi Sefanjan, Maasejan pojan. He toivat kuninkaalta sanan: 2 "Kysy meidän puolestamme Herralta, mitä meidän on tehtävä, kun Babylonian kuningas Nebukadnessar on ryhtynyt sotaan meitä vastaan. Ehkäpä Herra jälleen tekee ihmeen ja karkottaa vihollisen kimpustamme."

3 Silloin Jeremialle tuli Herran sana, ja hän käski ilmoittaa Sidkialle:

4 "Herra, Israelin Jumala, sanoo näin:

"Minä käännän teitä itseänne vastaan aseet, joilla te soditte Babylonian kuningasta ja kaldealaisia piirittäjiä vastaan. Minä tuon sodan muurien ulkopuolelta keskelle kaupunkia. 5 Minä itse sodin teitä vastaan kohotetun käteni ja pelottavien mainetekojeni voimalla ja vuodatan teidän päällenne suuren vihani ja kiivauteni. 6 Minä lyön rutolla tämän kaupungin asukkaita, niin ihmisiä kuin eläimiä. 7 Sen jälkeen, sanoo Herra, minä jätän Juudan kuninkaan Sidkian, hänen hovinsa ja kansan -- ne, jotka tässä kaupungissa ovat säästyneet rutolta, miekalta ja nälältä -- Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin armoille. He joutuvat vihollistensa käsiin, kaikkien niiden käsiin, jotka tavoittelevat heidän henkeään. Nebukadnessar lyö heidät kuoliaaksi miekan terällä, hän ei tunne sääliä, ei säästä eikä armahda!

8 "Julista tälle kansalle nämä minun sanani: Kuunnelkaa! Minä, Herra, annan teidän valita joko elämän tai kuoleman. 9 Joka jää kaupunkiin, se kuolee miekkaan, nälkään tai ruttoon. Mutta jos joku lähtee täältä ja antautuu kaldealaisille, jotka piirittävät teitä, hän jää eloon ja säilyttää henkensä. 10 Minä olen päättänyt tuoda tälle kaupungille onnettomuuden, enää en sitä auta, sanoo Herra. Se joutuu Babylonian kuninkaan valtaan, ja hän polttaa sen."

Varoitus kuningashuoneelle

11 -- Julista Juudan kuningashuoneelle:
Kuulkaa Herran sana,
12 te Daavidin jälkeläiset!
Näin sanoo Herra:
-- Kun te aamuisin jaatte oikeutta,
tuomitkaa oikein
ja pelastakaa sorrettu sortajan käsistä!
Muuten vihani syttyy ja palaa kuin tuli,
eikä kukaan voi sitä sammuttaa.
Niin tapahtuu teidän pahojen tekojenne tähden!
13 Minä nousen sinun kimppuusi, Jerusalem,
sinun, joka hallitset laaksoa kuin kuningatar
ja kohoat tasangon yli kuin kalliolinnoitus.
Sinä sanot:
"Kuka voi hyökätä meitä vastaan,
kuka voi tunkeutua asuntoihimme?"
14 Minä itse rankaisen teitä, sen te olette teoillanne ansainneet, sanoo Herra. Minä sinkoan tulen palatsinne setripylväisiin, ja se tuli tuhoaa kaiken."


seuraava luku
21:5
5. Moos. 29:27
21:7
Jer. 32:3-5, 34:2,3
21:9
Jer. 38:2
21:12
Jer. 4:4