edellinen luku, Kolmas Mooseksen kirja


Juhla-ajat

1 Herra sanoi Moosekselle:

2 "Sano israelilaisille: Nämä ovat Herralle omistetut juhla-ajat, minun juhla-aikani, jolloin teidän tulee kutsua kansa koolle pyhään kokoukseen.

Sapatti

3 "Kuutena päivänä viikossa tehtäköön työtä, mutta seitsemäs päivä on sapatti, lepopäivä, pyhä kokouspäivä. Silloin ette saa tehdä mitään työtä, sillä sen päivän tulee olla Herran sapatti, missä sitten asuttekin.

Pääsiäinen

4 "Nämä ovat Herralle omistetut pyhät juhlat, joita teidän tulee kokoontua viettämään määräaikaan: 5 Ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä iltahämärissä on Herran pääsiäinen, 6 ja saman kuun viidentenätoista päivänä on Herralle pyhitetty happamattoman leivän juhla. Seitsemän päivän ajan saatte syödä vain happamatonta leipää. 7 Pitäkää tämän juhlan ensimmäisenä päivänä pyhä juhlakokous. Sinä päivänä ette saa tehdä mitään työtä. 8 Näinä seitsemänä päivänä teidän on joka päivä tuotava Herralle tuliuhri. Myös seitsemäntenä päivänä pidettäköön pyhä juhlakokous; silloinkaan ette saa tehdä mitään työtä."

Ohrantähkäjuhla

9 Herra sanoi Moosekselle:

10 "Sano israelilaisille: Kun tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja kun leikkaatte siellä viljaa, tuokaa ensimmäiset tähkät papille. 11 Sapatin jälkeisenä päivänä pappi omistakoon ne Herralle tarjousuhrina, että Herra olisi teille suosiollinen. 12 Sinä päivänä, jona pappi omistaa ensimmäiset tähkät tarjousuhrina Herralle, teidän on uhrattava vuoden ikäinen virheetön karitsa polttouhrina 13 ja sen lisäksi ruokauhrina kaksi eefa-mitan kymmenesosaa öljyllä kostutettuja parhaita vehnäjauhoja tuoksuvaksi tuliuhriksi, joka on Herralle mieluisa, sekä siihen kuuluvana juomauhrina neljännes hin-mittaa viiniä. 14 Älkää syökö leipää, paahdettuja jyviä älkääkä vastakypsynyttä viljaa ennen sitä päivää, jona tuotte niistä uhrilahjan Jumalallenne. Tätä määräystä teidän on noudatettava aina, sukupolvesta toiseen, missä sitten asuttekin.

Viljankorjuujuhla

15 "Laskekaa seitsemän täyttä viikkoa sen sapatin jälkeisestä päivästä, jolloin toitte satonne ensimmäiset tähkät omistettaviksi Herralle, 16 ja tuokaa seitsemännen sapatin jälkeisenä eli viidentenäkymmenentenä päivänä Herralle ruokauhri uudesta sadosta. 17 Tuokaa silloin kukin asuinpaikaltanne Herralle tarjousuhriksi kaksi hapanleipää, jotka on leivottu kahdesta eefa-mitan kymmenesosasta parhaita vehnäjauhoja. Ne ovat Herralle kuuluva lahja uutissadosta. 18 Leipien ohella tuokaa Herralle polttouhriksi seitsemän virheetöntä vuoden vanhaa karitsaa, nuori sonni ja kaksi pässiä sekä niiden mukana annettavat ruoka- ja juomauhrit. Tämä on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa. 19 Uhratkaa lisäksi vuohipukki syntiuhrina ja kaksi vuoden vanhaa karitsaa yhteysuhrina. 20 Pappi omistakoon uutisleivät ja molemmat karitsat tarjousuhrina Herralle. Ne ovat Herralle pyhitetyt ja kuuluvat papille. 21 Kokoontukaa samana päivänä pyhään juhlakokoukseen älkääkä sinä päivänä tehkö mitään työtä. Tätä määräystä teidän on aina noudatettava, sukupolvesta toiseen, missä sitten asuttekin.

22 "Kun korjaat maassasi satoa, älä leikkaa pelloiltasi viljaa reunoja myöten äläkä korjaa maahan pudonneita tähkiä leikkuun jälkeen. Jätä ne köyhiä ja muukalaisia varten. Minä olen Herra, teidän Jumalanne."

Uudenvuodenjuhla*

23 [i] Herra sanoi Moosekselle: 24 "Sano israelilaisille: Pitäkää seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä lepopäivä. Antakaa silloin merkki puhaltamalla torveen ja kokoontukaa pyhään juhlaan. 25 Älkää tehkö sinä päivänä mitään työtä, vaan uhratkaa Herralle tuliuhri."

Suuri sovituspäivä

26 Herra sanoi Moosekselle: 27 "Saman seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä on sovituspäivä. Kokoontukaa silloin pyhään juhlakokoukseen, paastotkaa ja uhratkaa Herralle tuliuhri. 28 Sinä päivänä ette saa tehdä mitään työtä; se on sovituspäivä, jolloin toimitetaan teidän syntienne sovitus Herran, teidän Jumalanne edessä. 29 Jos joku ei sinä päivänä paastoa, hänet on poistettava kansansa keskuudesta. 30 Minä hävitän kansansa keskuudesta myös jokaisen, joka sinä päivänä tekee jotakin työtä. 31 Älkää siis tehkö silloin minkäänlaista työtä. Tätä määräystä teidän on noudatettava aina, sukupolvesta toiseen, missä sitten asuttekin. 32 Sovituspäivä on teille lepopäivä, ja teidän on silloin paastottava. Yhdeksännen päivän illasta seuraavaan iltaan saakka teidän tulee viettää täydellistä sapatinlepoa."

Lehtimajanjuhla

33 Herra sanoi Moosekselle:

34 "Sano israelilaisille: Saman seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä alkaa Herralle pyhitetty seitsenpäiväinen lehtimajanjuhla. 35 Juhlan ensimmäisenä päivänä on pyhä kokous; sinä päivänä ette saa tehdä mitään työtä. 36 Seitsemänä päivänä teidän on uhrattava Herralle tuliuhri. Kahdeksas päivä on erityinen juhlapäivä; uhratkaa silloin Herralle tuliuhri ja pitäkää pyhä kokous. Sinä päivänä te ette saa tehdä mitään työtä.

37 "Nämä ovat Herralle omistetut juhla-ajat, joina teidän tulee kutsua kansa koolle pyhiin kokouksiin ja uhrata Herralle tuliuhreja samoin kuin polttouhreja, ruokauhreja, teurasuhreja ja juomauhreja, jokainen uhri oikeana päivänään. 38 Näiden lisäksi tulevat Herralle pyhitetyt sapattipäivät ja teidän lupausuhrinne, vapaaehtoiset lahjanne ja muut tuomisenne, jotka annatte Herralle.

39 "Seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä, kun olette korjanneet sadon talteen, ryhtykää viettämään seitsenpäiväistä Herran juhlaa. Juhlan ensimmäinen päivä on lepopäivä, samoin kahdeksas päivä. 40 Kootkaa ensimmäisenä päivänä hedelmäpuiden parhaita hedelmiä, palmunlehviä ja puiden lehteviä oksia sekä pajuja purojen varsilta ja viettäkää iloista juhlaa seitsemän päivän ajan Herran, Jumalanne edessä. 41 Tätä juhlaa teidän tulee viettää Herran kunniaksi seitsemän päivää joka vuosi. Teidän on sukupolvesta toiseen aina noudatettava tätä määräystä: seitsemännessä kuussa on vietettävä lehtimajanjuhlaa. 42 Kaikkien israelilaisten tulee silloin asua lehtimajoissa seitsemän päivää, 43 jotta tulevatkin sukupolvet muistaisivat, että minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun toin heidät pois Egyptistä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne."

44 Näin Mooses ilmoitti israelilaisille Herran juhla- ajat.


seuraava luku
23:3
2. Moos. 20:8
23:5
2. Moos. 12:11
23:6
2. Moos. 12:17
23:21
2. Moos. 23:16
23:22
3. Moos. 19:9
23:24
4. Moos. 29:1
23:26
3. Moos. 16:29-34; 4. Moos. 29:7-11
23:27
3. Moos. 16:29-34; 4. Moos. 29:7-11
23:28
3. Moos. 16:29-34; 4. Moos. 29:7-11
23:29
3. Moos. 16:29-34; 4. Moos. 29:7-11
23:30
3. Moos. 16:29-34; 4. Moos. 29:7-11
23:31
3. Moos. 16:29-34; 4. Moos. 29:7-11
23:32
3. Moos. 16:29-34; 4. Moos. 29:7-11
23:33
5. Moos. 16:13-15; Esra 3:4
23:34
5. Moos. 16:13-15; Esra 3:4
23:35
5. Moos. 16:13-15; Esra 3:4
23:36
5. Moos. 16:13-15; Esra 3:4
23:42
Neh. 8:14

23:23
Tämä uudenvuodenjuhla sattuu syys-lokakuuhun. Israelilaisten käyttämän toisen juhlakalenterin mukaan vuosi alkoi keväällä, kaksi viikkoa ennen pääsiäistä.