edellinen luku, Ensimmäinen Mooseksen kirja


1 Niin Israel lähti liikkeelle ja otti mukaan kaiken väkensä ja omaisuutensa. Kun hän saapui Beer- sebaan, hän uhrasi teurasuhreja isänsä Iisakin Juma- lalle. 2 Yöllä Jumala sanoi Israelille näyssä: "Jaakob, Jaakob!" Hän vastasi: "Tässä olen." 3 Jumala sanoi: "Minä olen Jumala, isäsi Jumala. Älä pelkää lähteä Egyptiin, minä teen sinusta siellä suuren kansan. 4 Minä itse tulen sinun mukanasi Egyptiin ja tuon sinut sieltä myös takaisin. Ja Joosef on painava sinun silmäsi kiinni."

5 Jaakob lähti Beersebasta, ja hänen poikansa kuljettivat hänet sekä lapsensa ja vaimonsa Egyptiin niillä vaunuilla, jotka farao oli lähettänyt nouta- maan häntä. 6 He ottivat karjansa ja kaiken muun omaisuutensa, jonka olivat Kanaaninmaassa hankki- neet, ja niin Jaakob ja koko hänen sukunsa tulivat Egyptiin. 7 Jaakob vei kaikki poikansa ja pojanpoi- kansa, tyttärensä ja poikiensa tyttäret, koko sukun- sa mukanaan Egyptiin.

8 Nämä ovat Egyptiin tulleiden israelilaisten, Jaa- kobin jälkeläisten, nimet: Jaakobin esikoinen oli Ruuben, 9 ja Ruubenin pojat olivat Henok, Pallu, Hesron ja Karmi. 10 Simeonin pojat olivat Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar ja Saul, jonka äiti oli kanaanilainen. 11 Leevin pojat olivat Gerson, Kehat ja Merari. 12 Juudan pojat olivat Er, Onan, Sela, Peres ja Serah. Er ja Onan olivat kuolleet Kanaanin- maassa. Peresin pojat olivat Hesron ja Hamul. 13 Isaskarin pojat olivat Tola, Puvva, Jasub ja Simron. 14 Sebulonin pojat olivat Sered, Elon ja Jahleel. 15 Tässä olivat Lean pojat, jotka hän oli synnyttänyt Jaakobille Mesopotamiassa, ja näiden poikien pojat. Mesopotamiassa Lealle oli syntynyt myös tytär Dina. Näitä Jaakobin jälkeläisiä, poikia ja tyttäriä, oli kolmekymmentäkolme.

16 Gadin pojat olivat Sifjon, Haggi, Suni, Esbon, Eri, Arodi ja Areli. 17 Asserin pojat olivat Jimna, Jisva, Jisvi ja Beria, ja heillä oli sisar Sera. Berian pojat olivat Heber ja Malkiel. 18 Näiden kuudentoista Jaakobin jälkeläisen kantaäiti oli Silpa, jonka Laban oli antanut orjattareksi tyttä- relleen Lealle.

19 Jaakobin vaimon Raakelin pojat olivat Joosef ja Benjamin. 20 Joosefille syntyivät Egyptissä pojat Manasse ja Efraim, ja heidät synnytti Asenat, Onin papin Poti-Feran tytär. 21 Benjaminin pojat olivat Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Muppim, Huppim ja Ard. 22 Näitä Jaakobille syntyneitä jälkeläisiä, joiden kantaäiti oli Raakel, oli neljätoista.

23 Danin poika oli Husim. 24 Naftalin pojat olivat Jahseel, Guni, Jeser ja Sillem. 25 Näiden seitsemän Jaakobin jälkeläisen kantaäiti oli Bilha, jonka Laban oli antanut orjattareksi tyttärelleen Raake- lille.

26 Jaakobin jälkeläisiä, jotka tulivat hänen mukanaan Egyptiin, oli kaikkiaan kuusikymmentäkuusi henkeä, ja vielä lisäksi hänen poikiensa vaimot. 27 Joosefin poikia, jotka olivat syntyneet hänelle Egyptissä, oli kaksi. Näin oli Jaakobin sukuun kuu- luvia tullut Egyptiin kaikkiaan seitsemänkymmentä henkeä.

28 Jaakob lähetti Juudan edellään Joosefin luo ilmoittamaan heidän saapumisestaan Goseniin. Niin he tulivat Gosenin maakuntaan, 29 ja Joosef valjastutti vaununsa ja lähti sinne isäänsä Israelia vastaan. Heti kun hän näki Jaakobin, hän riensi syleilemään häntä ja itki pitkään hänen olkaansa vasten. 30 Israel sanoi Joosefille: "Nyt voin kuolla rauhassa! Olen nähnyt sinut ja tiedän, että sinä olet elossa!"

31 Sitten Joosef sanoi veljilleen ja isänsä koko väelle: "Nyt minun täytyy palata faraon luo kertomaan, että veljeni ja isäni, jotka asuivat Kanaaninmaassa, ovat tulleet luokseni. 32 Sanon hänelle, että te olette paimenia, olette aina olleet karjankasvattajia ja olette nyt tuoneet tänne lampaanne, vuohenne, nautakarjanne ja kaiken muun omaisuutenne. 33 Kun sitten farao kutsuu teidät luokseen ja kysyy, mikä teidän ammattinne on, 34 niin sanokaa: 'Me, sinun palvelijasi, olemme olleet karjankasvattajia nuoruudestamme tähän päivään saakka, kuten esi-isämmekin.' Silloin saatte jäädä asumaan Goseniin, sillä egyptiläiset eivät siedä keskuudessaan paimentolaisia, joilla on lampaita ja vuohia."


seuraava luku
46:3
1. Moos. 12:2
46:4
1. Moos. 50:1
46:6
Joos. 24:4; Ps. 105:23; Jes. 52:4
46:7
Joos. 24:4; Ps. 105:23; Jes. 52:4
46:8
2. Moos. 1:1-5
46:9
2. Moos. 1:1-5, 2. Moos. 6:14; 4. Moos. 26:5,6
46:10
2. Moos. 1:1-5, 2. Moos. 6:15; 4. Moos. 26:12,13; 1. Aik. 4:24
46:11
2. Moos. 1:1-5, 2. Moos. 6:16; 4. Moos. 3:17, 26:57; 1. Aik. 5:27
46:12
2. Moos. 1:1-5, 1. Moos. 38:7,10; 4. Moos. 26:19-21; 1. Aik. 4:1
46:13
2. Moos. 1:1-5, 4. Moos. 26:23,24; 1. Aik. 7:1
46:14
2. Moos. 1:1-5, 4. Moos. 26:26
46:15
2. Moos. 1:1-5
46:16
2. Moos. 1:1-5, 4. Moos. 26:15-17
46:17
2. Moos. 1:1-5, 4. Moos. 26:44; 1. Aik. 7:30
46:18
2. Moos. 1:1-5
46:19
2. Moos. 1:1-5
46:20
2. Moos. 1:1-5, 1. Moos. 41:50-52; 4. Moos. 26:28
46:21
2. Moos. 1:1-5, 4. Moos. 26:38,39; 1. Aik. 7:6, 8:1,2
46:22
2. Moos. 1:1-5
46:23
2. Moos. 1:1-5, 4. Moos. 26:42
46:24
2. Moos. 1:1-5, 4. Moos. 26:48,49; 1. Aik. 7:13
46:25
2. Moos. 1:1-5
46:26
2. Moos. 1:1-5
46:27
2. Moos. 1:1-5, 2. Moos. 1:5; 5. Moos. 10:22; Ap. t. 7:14
46:30
1. Moos. 45:28, 48:11
46:34
1. Moos. 47:6; 2. Moos. 8:22