edellinen luku, Ensimmäinen kuninkaiden kirja


Salomo rakentaa temppelin

1 Neljännen hallitusvuotensa toisena kuukautena, siv-kuussa, Salomo ryhtyi rakennuttamaan Herran temppeliä. Silloin oli neljässadaskahdeksaskymmenes vuosi siitä, kun israelilaiset lähtivät Egyptistä.

2 [i] Temppeli, jonka kuningas Salomo rakensi Herralle, oli kuusikymmentä kyynärää pitkä, kaksikymmentä kyynärää leveä ja kolmekymmentä kyynärää korkea.* 3 Temppelisalin päässä oli eteishalli, jonka pitkä sivu oli temppelin päädyn tavoin kaksikymmentä kyynärää ja joka ulkoni temppelin päädystä kymmenen kyynärää. 4 Salomo teetti temppeliin sisäänpäin avartuvat ristikkoikkunat. 5 Temppelin ulkoseinälle hän rakennutti kylkirakennuksen, jonka huoneet kiersivät temppeliä sekä temppelisalin että sisäkammion kohdalta. 6 Kylkirakennuksen alin kerros oli viiden, keskimmäinen kuuden ja kolmas seitsemän kyynärän levyinen. Temppelin ulkoseinä oli näet porrastettu niin, ettei setripalkeille tarvinnut tehdä koloja seinään. 7 Kun temppeliä pystytettiin, käytettiin valmiiksi muotoiltuja rakennuskiviä, niin ettei työmaalta kuulunut vasaran, ei taltan eikä minkään muunkaan rautatyökalun ääntä. 8 Kylkirakennuksen alakerrokseen oli ovi etelän puolella. Keskimmäiseen kerrokseen noustiin portaita, samoin sieltä kolmanteen kerrokseen. 9 Kun Salomo oli saanut temppelin pystytetyksi, hän teetti siihen katon laudoista ja setripalkeista. 10 Hän rakennutti temppelin ympärille kylkirakennuksen, jonka jokainen kerros oli viiden kyynärän korkuinen ja joka oli setrisillä lattiapalkeilla liitetty temppelin seinään.

11 Salomolle tuli silloin tämä Herran sana: 12 "Sinä olet ryhtynyt rakentamaan minun temppeliäni. Jos vaellat säädöksieni ja lakieni mukaan ja noudatat kaikkia määräyksiäni, minä annan käydä toteen sen, minkä lupasin isällesi Daavidille. 13 Minä asun israelilaisten keskellä enkä jätä kansaani."

14 Niin Salomo rakensi temppelin valmiiksi. 15 Hän peitti temppelin sisäseinät setrilaudoilla lattiasta kattopalkkeihin asti, ja temppelin lattian hän päällysti sypressilaudoilla. 16 Kahdenkymmenen kyynärän päähän peräseinästä hän rakensi setrilaudoista väliseinän, joka ulottui lattiasta kattopalkkeihin. Seinän taakse tuli sisäkammio, kaikkeinpyhin, 17 ja sen eteen jäävä temppelisali oli neljänkymmenen kyynärän pituinen. 18 Setripuu oli temppelin sisällä kauttaaltaan koristeltu kurpitsanlehtiä ja kukkia esittävin leikkauksin. Kaikki oli setriä, kiveä ei näkynyt.

19 Sisäkammion Salomo rakennutti temppeliin sijoittaakseen sinne Herran liitonarkun. 20 Kammio oli kaksikymmentä kyynärää pitkä, kaksikymmentä kyynärää leveä ja kaksikymmentä kyynärää korkea. Hän peitti sen pinnat puhtaalla kullalla, ja alttarin hän verhosi setripuulla. 21 Salomo silasi koko temppelin sisältä puhtaalla kullalla, ja kun hän oli kullannut sisäkammion, hän eristi sen kultaketjuin. 22 Hän kultasi kauttaaltaan temppelin sisäpinnat, ja myös sisäkammion eteen sijoitetun alttarin hän päällysti kullalla.

23 Sisäkammioon hän teki oliivipuusta kaksi kerubia, molemmat kymmenen kyynärän korkuisia. 24 Kerubin toisella siivellä oli mittaa viisi kyynärää, ja toinen siipi oli sekin viiden kyynärän mittainen; siivenkärjestä siivenkärkeen oli kymmenen kyynärää. 25 Toinenkin kerubi oli kymmenen kyynärän korkuinen, molemmat olivat mitoiltaan ja muodoltaan yhtäläiset. 26 Niin kuin toinen niin toinenkin oli kymmenen kyynärää korkea. 27 Salomo asetti kerubit temppelin sisäkammioon. Niiden siivet olivat levällään, ja kun toisen siipi oli seinässä kiinni ja toisen samoin, niin temppelin keskustaan päin olevat siivet koskettivat toisiaan. 28 Hän päällysti kerubitkin kullalla.

29 Kaikki pyhäkön seinät niin temppelisalissa kuin eteishallissa Salomo koristi kerubeja, palmunlehviä ja kukkia esittävin leikkauksin ja kaiverruksin. 30 Lattian hän päällysti kullalla sekä temppelisalissa että eteishallissa. 31 Sisäkammioon hän teki oliivipuusta parioven, jonka pielet muodostivat viisikulmion. 32 Oliivipuuoven kumpaankin puoliskoon hän leikkautti kerubeja, palmunlehviä ja kukkia, ja kerubit ja palmukuviot päällystettiin kullalla. 33 Samoin hän teki temppelisalin nelikulmaiseen oviaukkoon oliivipuusta pielet 34 ja sypressistä parioven, jonka kummassakin puoliskossa oli kaksi avattavaa osaa. 35 Hän leikkautti niihin kerubeja, palmunlehviä ja kukkia, ja kuviot päällystettiin kullalla.

36 Hän rakensi esipihan ja ympäröi sen kolmella kerroksella hakattuja kiviä, joiden päällä oli kerros setrihirsiä.

37 Herran temppelin perustus laskettiin Salomon neljäntenä hallitusvuotena siv-kuussa. 38 Yhdennentoista vuoden kahdeksantena kuukautena, bul-kuussa, temppeli oli valmis kaikilta osiltaan ja kaikkia varusteitaan myöten. Salomo rakensi sitä seitsemän vuotta.


seuraava luku
6:1
2. Aik. 3:1-14
6:2
2. Aik. 3:1-14
6:3
2. Aik. 3:1-14
6:4
2. Aik. 3:1-14
6:5
2. Aik. 3:1-14
6:6
2. Aik. 3:1-14
6:7
2. Aik. 3:1-14, 1. Kun. 5:31,32
6:8
2. Aik. 3:1-14
6:9
2. Aik. 3:1-14
6:10
2. Aik. 3:1-14
6:11
2. Aik. 3:1-14
6:12
2. Aik. 3:1-14, 2. Sam. 7:12-16; 1. Kun. 2:4, 9:4,5
6:13
2. Aik. 3:1-14, 2. Moos. 29:45; 3. Moos. 26:11
6:14
2. Aik. 3:1-14
6:15
2. Aik. 3:1-14
6:16
2. Aik. 3:1-14
6:17
2. Aik. 3:1-14
6:18
2. Aik. 3:1-14
6:19
2. Aik. 3:1-14
6:20
2. Aik. 3:1-14
6:21
2. Aik. 3:1-14
6:22
2. Aik. 3:1-14
6:23
2. Aik. 3:1-14, 2. Moos. 25:18-20, 37:7-9
6:24
2. Aik. 3:1-14, 2. Moos. 25:18-20, 37:7-9
6:25
2. Aik. 3:1-14, 2. Moos. 25:18-20, 37:7-9
6:26
2. Aik. 3:1-14, 2. Moos. 25:18-20, 37:7-9
6:27
2. Aik. 3:1-14, 2. Moos. 25:18-20, 37:7-9
6:28
2. Aik. 3:1-14, 2. Moos. 25:18-20, 37:7-9
6:29
2. Aik. 3:1-14
6:30
2. Aik. 3:1-14
6:31
2. Aik. 3:1-14
6:32
2. Aik. 3:1-14
6:33
2. Aik. 3:1-14
6:34
2. Aik. 3:1-14
6:35
2. Aik. 3:1-14
6:36
2. Aik. 3:1-14
6:37
2. Aik. 3:1-14
6:38
2. Aik. 3:1-14

6:2
Temppelin mitat olivat noin 27 m x 9 m x 13,5 m.